Prawo jazdy 2021: Nowe znaki drogowe

Będą nowe znaki drogowe. Konsultacje publiczne dotyczące zmiany rozporządzenia w sprawie znaków drogowych potrwają jeszcze do 12 stycznia 2021.  Konieczność zmian w przepisach wymusza wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 marca 2019 roku.

Chodzi o dostosowanie polskich przepisów do unijnego prawa w zakresie dopuszczalnych limitów nacisku na osie pojazdów ciężarowych.

Dziś w Polsce obowiązują limity do 8 lub 10 ton nacisku na oś (w zależności od klasy drogi). Unijnym standardem w tym zakresie obowiązującym już od 2011 roku – jest 11,5 tony.  Aby legalnie poruszać się po naszych drogach lokalnych przewoźnicy muszą dziś występować o uzyskanie zgody na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Testy na prawo jazdy
Znaki zakazu w testach na prawo jazdy

Projekt zmian w przepisach przewiduje m.in. możliwość wprowadzenia stref z zakazami poruszania się pojazdów o nacisku na oś powyżej 8 lub 10 ton,  a te strefy ustalane będą przez rady gmin. To zaś wymusza wprowadzenie nowych znaków drogowych, informujących kierowców o wprowadzonych ograniczeniach.

Zmieniony ma być np. znak B-19, czyli “zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż”. Jego definicja zostanie doprecyzowana (dotyczyć ma pojedynczej osi napędowej).

Zmieni się też znaczenie znaków E-15a oraz E15b oznaczających numer drogi krajowej z dopuszczalnym naciskiem na oś 11,5 tony. Konsekwencją zmian będzie zniknięcie znaków: E-15e, E-15f, E-15g, E-15h,informujących o możliwości poruszania się danym odcinkiem pojazdów o nacisku na oś zwiększonym do 10 ton.

Zobacz: Znaki drogowe w testach na prawo jazdy 2021.

 

Co o tym sądzisz?