Skip to main content

Uwaga motocykliści, motorowerzyści i inni zwolennicy wiatru we włosach. Przedstawiamy 10 najtrudniejszych pytań w testach na prawo jazdy na motocykl. 

Ranking najtrudniejszych pytań opracowano w oparciu o zestawienie przygotowane przez ZdamyTo.com. To właśnie tam znajdziecie pełną oficjalną i aktualną pulę egzaminacyjną.

Jak uczyć się testów na prawo jazdy?

Z kronikarskiego obowiązku (kolejny raz) przestrzegamy. Nie klepcie bezrozumnie testów na prawo jazdy. Skutkiem takiej “nauki” są błędy popełniane przy… najprostszych pytaniach, odnoszących się do podstaw prawa drogowego. O braku elementarnej wiedzy z zakresu prawa drogowego już nie wspominamy. O tym jak przygotować się do egzaminu teoretycznego i go zdać pisaliśmy tutaj.

Przyda się:

Teraz możesz sobie pobrać e-book do kursu nauki jazdy

Najtrudniejsze pytania na motocykl

W zestawieniu ujęto pytania dotyczące kategorii AM, A2, A1 i A. Statystyki błędnych odpowiedzi zebrano w maju 2020.

prawo jazdy na motocykl

Czy w tej sytuacji podczas omijania pojazdów musisz zawsze zachować szczególną ostrożność?

Dotyczy kategorii: AM, A2, A1, A, B1, B, C1, C, D1, D, T.

Odpowiedź: Nie.

Dlaczego? Omijanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok nie poruszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody. Należy zachować ostrożność jednak przepisy nie nakazują zachowania szczególnej ostrożności w tym przypadku. Poczytaj kiedy należy zachować szczególną ostrożność.

51,7% błędnych odpowiedzi.

prawo jazdy na motocykl

Jaka jest minimalna odległość pomiędzy jadącymi kolumnami motocykli?

Dotyczy kategorii: AM, A2, A1, A, 

Odpowiedź: 500 m.

Dlaczego? Bo tak mówi przepis.

Przepis: Art. 32 ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

59,1% błędnych odpowiedzi.

prawo jazdy na motocykl

Czy w tej sytuacji, parkując motocykl na drodze, masz obowiązek włączyć światła pozycyjne lub postojowe?

Dotyczy kategorii: AM, A2, A1, A, 

Odpowiedź: Nie.

Dlaczego? Bo przepisy w tej sytuacji nie nakazują włączania świateł pozycyjnych lub postojowych. Podczas zatrzymania lub postoju, w miejscu oświetlonym w stopniu zapewniającym widoczność pojazdu lub znajdującym się poza jezdnią i poboczem, wszystkie światła pojazdu mogą być wyłączone.

Przepis: Art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn zm.)

58,9% błędnych odpowiedzi.

prawo jazdy na motocykl

Ile wynosi maksymalna moc silnika elektrycznego motoroweru, którym możesz kierować posiadając prawo jazdy kategorii AM?

Dotyczy kategorii: AM, A2, A1, A

Odpowiedź: 4 kW

Dlaczego? Bo maksymalna moc silnika elektrycznego motoroweru, którym możesz kierować posiadając prawo jazdy kategorii AM wynosi 4kW. Tak mówi art. 2 pkt 46 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Przepis: Art. 2 pkt 46 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) Od 19 stycznia 2013 r.

48,7 % błędnych odpowiedzi.

prawo jazdy na motocykl

Który z wymienionych pojazdów nie może wjechać na drogę za tym znakiem?

Dotyczy kategorii: AM, A2, A1, A

Odpowiedź: 4 kW

Dlaczego? Bo Widoczny znak zakazu B-3 oznacza zakaz wjazdu motocykli.

Przepis: § 18 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

48,5 % błędnych odpowiedzi.

prawo jazdy na motocykl

Czy w tej sytuacji masz prawo zaparkować pojazd za tym znakiem, jeżeli pozostawisz odpowiednią ilość miejsca dla pieszych i pojazdów?

Dotyczy kategorii: AM, A2, A1, A, B1, B, C1, C, T

Odpowiedź: Nie

Dlaczego? Bo wjeżdżasz do strefy zamieszkania, gdzie parkowanie jest dozwolone tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Zabrania się postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Przepis: art. 49 ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym

47,8 % błędnych odpowiedzi.

prawo jazdy na motocykl

Jaka jest minimalna, określona przepisami, odległość pomiędzy jadącymi kolumnami motorowerów?

Dotyczy kategorii: AM, A2, A1, A

Odpowiedź: 200 m

Dlaczego? Bo tak mówi art. 32 ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Przepis: Jak wyżej.

46,9 % błędnych odpowiedzi.

prawo jazdy na motocykl

Czy w tej sytuacji jesteś obowiązany do upewnienia się, czy nie nadjeżdża tramwaj?

Dotyczy kategorii: AM, A2, A1, A, B1, B, C1, C, D1, D, T

Odpowiedź: Tak

Dlaczego? Bo  pomimo faktu, że masz sygnał zielony musisz się upewnić czy nie nadjeżdża tramwaj. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

Przepis: art. 5 i art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), w związku § 10 ust. 3, § 95 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

45,8 % błędnych odpowiedzi.

prawo jazdy na motocykl

Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wyprzedzania, jeżeli kierujący pojazdem poprzedzającym włączył prawy kierunkowskaz?

Dotyczy kategorii: AM, A2, A1, A, B1, B, C1, C, D1, D.

Odpowiedź: Nie.

Dlaczego? Bo to to kierujący poprzedzającym pojazdem powinien ustąpić pierwszeństwa pojazdowi znajdującemu się na pasie na który zamierza wjechać. Warto jednak mieć na uwadze, że ta sytuacja wymaga zachowania szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania do kierującego poprzedzającym pojazdem.

Przepis: art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137)

45,4% błędnych odpowiedzi.

prawo jazdy na motocykl

Skręcasz w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony?

Dotyczy kategorii: AM, A2, A1, A, B1, B, C1, C, D1, D, T.

Odpowiedź: Nie

Dlaczego? Bo jedziesz drogą z pierwszeństwem i to pojazd nadjeżdżający od prawej musi Ci ustąpić pierwszeństwa. Zwróć uwagę (na samym początku tej sytuacji) na znak A-6 “Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach”.

Przepis: art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), w zw. z § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

44,8% błędnych odpowiedzi.

 

Powodzenia na egzaminach 🙂

Nie tak szybko kochany, czyli dopuszczalne prędkości dla motocyklistów

 

Foto:  Moto KobieceMarcin Steć

Pytania z testów na prawo jazdy: zdamyto.com

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com