Skip to main content

Od ilu lat prawo jazdy na motocykl? Jak długo trwa kurs nauki jazdy? Jak wygląda egzamin i czy trudno go zdać oraz wiele innych. Oto najczęściej zadawane pytania.

Od ilu lat prawo jazdy?

Aby zapisać się na kurs nauki jazdy kat. A musisz osiągnąć minimalny wiek wynoszący:

 • 18 lat – jeśli jesteś żołnierzem kierującym pojazdami Sił Zbrojnych RP.
 • 20 lat – jeżeli od co najmniej 2 lat posiadasz prawo jazdy kategorii A2;
 • 24 lata – jeżeli nie masz prawa jazdy kategorii A2 od co najmniej 2 lat;

Dla pozostałych “motocyklowych” kategorii prawa jazdy minimalny wiek wynosi:

 • 14 lat– dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM,
 • 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1,
 • 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2,

Szkolenie na prawo jazdy możesz jednak rozpocząć przed osiągnięciem wymaganego wieku:

 • nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, lub
 • 12 miesięcy wcześniej, jeśli jesteś uczniem uczestniczącym w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym

Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Prawo jazdy na motocykl

Jak długo ważny jest egzamin teoretyczny?

Obecnie raz zdanego egzaminu teoretycznego nie musisz powtarzać: Testy na prawo jazdy wystarczy zdać. Wcześniej wprawdzie funkcjonowała 6-miesięczny okres ważności egzaminu teoretycznego, ale przepis ten został zniesiony. Egzamin teoretyczny ważny jest więc bezterminowo.

Osoby, które teorię zaliczyły przed 24 sierpnia 2014 roku muszą podejść do egzaminu teoretycznego ponownie, gdyż utracił on swoją ważność. Cała oficjalna baza pytań stosowanych na egzaminach państwowych już dostępna na zdamyto.

Jak długo ważny jest kurs nauki jazdy?

Jeśli kurs nauki jazdy został ukończony po 1 lipca 1998 to jest on ważny bezterminowo. Data ta wiąże się z tym, że w tym okresie zmianie uległy przepisy i właśnie od tej daty kursy ważne są bezterminowo. Nie jest ważne, czy do egzaminu przystępowałeś/aś, czy też nie. Liczy się data ukończenia kursu nauki jazdy.

Czy mogę być zwolniony z zajęć pierwszej pomocy?

Nie. Chociaż Twoje wykształcenie może dawać Ci możliwość samodzielnego przeprowadzenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, to przepisy nie przewidują możliwości zwolnienia Cię z odbycia tych zajęć w nauce jazdy, choćbyś był ratownikiem medycznym czy lekarzem.

Czy mogę zmienić OSK w trakcie szkolenia?

Tak. Jak można tego dokonać dokładnie opisaliśmy tutaj: Czy mogę zmienić naukę jazdy w trakcie kursu?

Egzamin chcę zdawać po przerwie – gdzie są moje dokumenty?

 • Jeśli przystępujesz do egzaminu po przerwie wynoszącej mniej niż rok – Twoje dokumenty nadal znajdują się w ośrodku ruchu drogowego.
 • Jeśli do kolejnego egzaminu przystępujesz po roku od ostatniego egzaminu – Twoje dokumenty zostały przesłane do wydziału komunikacji, właściwego dla Twojego miejsca zameldowania.
 • Jeśli po ukończeniu kursu nie podchodziłeś do egzaminu na prawo jazdy – dokumenty musisz dostarczyć do wydziału komunikacji, tam na podstawie zgromadzonej dokumentacji zostanie wygenerowany profil kandydata na kierowcę (PKK), który jest niezbędny do zdawania egzaminu. Może się zdarzyć, że zostaniesz poproszony o dostarczenie nowego orzeczenia lekarskiego – poprzednie mogło utracić ważność. Może zajść konieczność wymiany fotografii na aktualną. Czytaj: Jakie zdjęcie do prawa jazdy?

Nie tak szybko kochany, czyli dopuszczalne prędkości dla motocyklistów

Jak ubrać się na jazdy/egzamin?

W przeciwieństwie do kategorii B prawa jazdy, gdzie obowiązuje strój dowolny, w przypadku kat. A musisz stawić się w odpowiednim stroju. Na jazdę musisz więc przygotować:

 1. obuwie pełne, zakrywające stopę, wiązane lub zapinane na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,
 2. spodnie z długimi nogawkami,
 3. kurtkę z długimi rękawami zapinana na suwak, guziki lub zatrzaski,
 4. rękawice zakrywające całe dłonie

Pozostałe elementy stroju, jak kamizelka, odpowiedni kask ochronny oraz ochraniacze na kolana i łokcie udostępni Ci nauka jazdy lub WORD.

W praktyce przed kursem warto zaopatrzyć się we własny kask, także ze względów higienicznych.

Jak długo trwa kurs na kat. A?

Kurs nauki jazdy na kat. A to minimum 30 godzin teorii (30*45 minut) i minimum 20 godzin praktyki (20*60 minut). Rozciągnięcie w czasie tego czasu szkoleniowego w zależy od wewnętrznej organizacji ośrodka szkolenia oraz Twoich możliwości czasowych. W praktyce należy przyjąć, że optymalnie przeprowadzony kurs nauki jazdy trwa około 1,5, a jego przyśpieszanie może negatywnie odbić się na jakości szkolenia.

Kiedy przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny?

Egzamin wewnętrzny to obowiązkowy element szkolenia, za który płacisz i jest wliczony w czas szkoleniowy. Egzamin wewnętrzny odbywa się po zrealizowaniu programu szkoleniowego a więc po 30. godzinie zajęć teoretycznych i po 20. godzinie zajęć praktycznych.

Instruktor przeprowadzający egzamin wewnętrzny bierze na siebie całą odpowiedzialność za przygotowanie Cię do egzaminu państwowego. Trudno o branie tej odpowiedzialności w sytuacji gdy egzamin ten nie jest przeprowadzany, a nauka jazdy jedynie przeprowadziła szkolenie bez zagwarantowania i sprawdzenia jej jakości oraz skuteczności właśnie podczas egzaminu wewnętrznego.

Egzamin wewnętrzny musi być przeprowadzony dokładnie tak, jak odbywa się egzamin państwowy.

Jak długo trwa egzamin w ruchu miejskim?

W przypadku egzaminu na prawo jazdy kat. A1, A2 i A część praktyczna egzaminu odbywająca się w ruchu miejskim trwa ok. 25 minut.  To minimum czasowe, a to oznacza, że egzamin może trwać dłużej, ze względu Twoją dynamikę jazdy, warunki ruchu drogowego (korki), warunki pogodowe itp. Egzamin na kat. AM trwa w ruchu miejskim 10 minut.

Czas trwania egzaminu praktycznego na prawo jazdy rzadko jednak jest w sposób znaczący wydłużany. W praktyce egzamin trwa około 30 minut podczas których przejeżdżasz ok 4 kilometrów. Czytaj także: Prawo jazdy: nielimitowany czas egzaminu.

Prawo drogowe, a prawo fizyki..

Czy na egzaminie wyznaczane są trasy egzaminacyjne?

W przypadku egzaminu praktycznego na kat. A1, A2 i A prawa jazdy nie ma wyznaczanych tras egzaminacyjnych. Teoretycznie więc egzaminator może poprowadzić Twój egzamin na obszarze całego miasta, w praktyce egzamin trwa około 30 minut, w czasie trwania których przejeżdżasz ok 4 kilometrów (albo i mniej).

Egzamin na prawo jazdy kat. AM odbywa się po wyznaczonej trasie egzaminacyjnej. Jej przebieg jest udostępniony w każdym ośrodku ruchu drogowego, lub na jego stronie internetowej.

Czy egzamin można zdawać na motocyklu na którym odbywało się szkolenie?

Egzamin praktyczny możesz zdawać na motocyklu nauki jazdy, czyli dokładnie tym, którym odbywało się szkolenie. Dobre szkoły motocyklowe dysponują flotą motocykli spośród których możesz dobrać taki, który najbardziej odpowiada Twoim warunkom fizycznym. Krakowska Szkoła Motocyklistów umożliwia szkolenie i zdawanie egzaminu Twoim własnym motocyklem.

Czy w czasie jazdy mam możliwość kontaktu z instruktorem/egzaminatorem?

W trakcie szkolenia lub egzaminowania zapewniona jest komunikacja przynajmniej jednostronna. Część ośrodków egzaminacyjnych zapewnia jednak komunikację dwustronną, podobnie jak dobre ośrodki szkolenia jak na przykład wspomniana wcześniej  Krakowska Szkoła Motocyklistów czy lubelski Auto-Holik.

Czy w ruchu miejskim muszę wykonać określone zadania egzaminacyjne?

Tak. Oto wszystkie zadania egzaminacyjne w ruchu miejskim.

Czy można prowadzić po zdanym egzaminie, ale przed wydaniem prawa jazdy?

Arkusz egzaminacyjny nie nadaje Ci uprawnień do kierowania. Te bowiem nadaje starosta. To on po otrzymaniu odpowiednich dokumentów dokonuje ostatecznego sprawdzenia wszystkich warunków niezbędnych do nadania uprawnień.

Datą uzyskania uprawnienia do kierowania jest ostateczne potwierdzenie wszystkich wymaganych warunków do uzyskania prawa jazdy przez organ nadający uprawnienia do kierowania pojazdami, a nie data zdania egzaminu państwowego ani fizycznego otrzymania prawa jazdy.

W praktyce po pozytywnym zaliczeniu egzaminu państwowego na prawo jazdy pracownik WORD uzupełnia Twój PKK w systemie. Kolejny etap wykonywany jest już po stronie odpowiedniego wydziału komunikacji. To tam dokonywane jest zatwierdzenie wniosku o wydanie prawa jazdy przez urzędnika tego wydziału, po uprzednim sprawdzeniu kompletności i poprawności i oczywiście aktualności wszystkich niezbędnych dokumentów. Dniem uzyskania uprawnień, widniejącym na prawie jazdy jest własnie dzień w którym urzędnik wydziału komunikacji potwierdził, że spełniłeś wszystkie oczekiwane wymagania.

Jazda motocyklem po egzaminie, a przed otrzymaniem prawa jazdy traktowana więc będzie jako:

 • jazda bez uprawnień do kierowania – jeśli starosta nie nadał Ci uprawnień, o czym mowa wyżej
 • jazda bez dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami:

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest:
1) wydane w kraju:
a) prawo jazdy,
b) pozwolenie wojskowe,
c) międzynarodowe prawo jazdy

Co grozi za jazdę bez prawa jazdy?

Tę kwestię reguluje ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń:

Art. 94. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny.
§3. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

oraz

Art. 96. § 1. Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza:
2) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień, podlega karze grzywny.

Ukarany zostanie nie tylko ten, kto prowadzi pojazd bez prawa jazdy, ale także osoba (np rodzic), która użyczyła mu go.

Czy posiadając kat. B prawa jazdy mogę prowadzić motocykl?

Tak, ale nie każdym i pod jednym warunkiem. Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg.
 • motocyklem trójkołowym

…ale pod warunkiem, że posiadasz prawo jazdy kat B od przynajmniej 3 lat.

Czy na egzaminie można skorzystać z obniżonego motocykla?

Ośrodku ruchu drogowego dobierają swoją flotę według własnego klucza. Motocykle będące na ich wyposażeniu nie zawsze są dostosowane do warunków fizycznych osób zdających, dlatego warto jest skorzystać z oferty tych szkół nauki jazdy, które posiadają na swoim wyposażeniu różne motocykle z możliwością dobrania do własnych uwarunkowań fizycznych i podstawiają je na egzaminy państwowe. Obniżonym motocyklem dysponuje np Auto-Holik z Lublina.

Obniżony motocykl szkoleniowy podstawiany na egzamin przez szkołę Auto-Holik z Lublina

 

Jak już wcześniej wspomniano Krakowska Szkoła Motocyklistów poszła o krok dalej umożliwiając szkolenie i zdawanie egzaminu Twoim własnym motocyklem.

Czy można zostawić sobie kilka godzin jazdy przed egzaminem?

Szkolenie w nauce jazdy na kategorię A to minimum minimum 30 godzin teorii (30*45 minut) i minimum 20 godzin praktyki (20*60 minut) + egzaminy wewnętrzne. Na egzamin możesz zapisać się po kursie a jego skracanie zawsze odbija się na jakości szkolenia.

Czy trudno jest zdać egzamin na motocykl?

Wszystko oczywiście zależy od jakości szkolenia. Dobrze przeprowadzony kurs nauki jazdy daję ogromne szanse na zdanie egzaminu na pierwszym razem. Porównując kategorie motocyklowe do najpopularniejszej w Polsce kategorii B prawa jazdy warto jednak zwrócić uwagę na to, że poziom zdawalności na kat A dalece przewyższa osiągany na kategorię B.

Ile kosztuje kurs i egzamin?

Cena kursu nauki jazdy uzależniona jest od szkoły. Wybierając OSK pominąć należy ośrodki oferujące najniższą cenę kursu, bowiem jej obniżenie zawsze odbywa się ze szkodą dla szkolenia.

Cena egzaminu państwowego jest taka sama w całej Polsce i wynosi:

 • 30 zł za egzamin teoretyczny niezależnie od kategorii uprawnień
 • 180 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii A1, A2 lub A
 • 140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM;

Do ceny egzaminu doliczana bywa opłata manipulacyjna.

Więcej o kursie i egzaminie na prawo jazdy znajdziesz w FAQ.

Foto: Pixabay / Krakowska Szkoła Motocyklistów

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com