Prawo jazdy od 17 lat? Tak, ale jest jeden warunek

 

Najpopularniejszą kategorię prawa jazdy możesz zdobywać 3 lub nawet 12 miesięcy przed osiągnięciem wymaganego w przepisach wieku.

Zgodnie z art. 8. 1. ustawy o kierujących pojazdami  wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem
może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku.

Jeśli jesteś  uczniem uczestniczącym w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, wówczas o prawo jazdy możesz ubiegać się nawet 12 miesięcy wcześniej.

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Czytaj też