Skip to main content

Te rewolucyjne zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na kierowców są rewelacyjne? Idą zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na kierowców. 

Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców chce zmienić zasady szkolenia i egzaminowania. Wśród proponowanych zmian znalazły się takie pomysły:

 • 50-minutowe zajęcia praktyczne w ramach kursu nauki jazdy. Dziś godzina szkolenia równa się godzinie zegarowej (a godzina szkolenia teoretycznego to 45 minut),
 • zmiana instrukcji egzaminowana. Nie wiadomo jednak na czym ta zmiana ma polegać, wiadomo jednak, że ma być przejrzyściej i prościej,
 • niewielki wpływ zadań wykonywanych na placu manewrowym na wynik egzaminu,
 • możliwość wprowadzenia ceny minimalnej za godzinę przeprowadzonych zajęć praktycznych i teoretycznych,
 • zmiana wymagań dla instruktora nauki jazdy: minimum wykształcenie średnie, 3 lata stażu na kat A, 5 lat stażu na kat B, rozszerzenie uprawnień – 2 lata uprawnień na kat B,
 • wprowadzenie ceny maksymalnej za przeprowadzenie egzaminu teoretycznego – 60 zł i maksymalnie 100 zł za egzamin praktyczny na kat. AM,
 • instruktor prowadzący obowiązkowo na egzaminie kat B,
 • warsztaty instruktorskie co 2 lata
 • wprowadzenie nowego przedmiotu “Wychowanie komunikacyjne”. Przedmiot miałby obowiązywać w IV klasie szkoły podstawowej, a jego zakończeniem byłby egzamin na kartę rowerową,
 • kontrola w OSK przeprowadzana przynajmniej raz na dwa lata (a nie co roku),
 • kontrolę w OSK może przeprowadzać osoba mająca uprawnienia egzaminatora lub instruktora i przynajmniej 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu,
 • koniec z bezterminową teorią. Testy na prawo jazdy trzeba będzie zdawać co roku – w przypadku niezdania egzaminu praktycznego. Poprzednio obowiązywał 6-miesięczny okres ważności egzaminów teoretycznych, dziś są one ważne bezterminowo,
 • OSK musi mieć wyłącznie do swojej dyspozycji salę wykładową, plac manewrowy, pojazdy szkoleniowe – czyli infrastruktura odpowiednia do zakresu prowadzonego szkolenia,
 • koniec z super OSK. W to miejsce wprowadza się Rejonowy Ośrodek Szkolenia realizujący zadania z zakresu kursów kandydatów na instruktorów i wykładowców, warsztaty dla instruktorów nauki jazdy –  zlecone przez Wojewodę.
 • egzamin praktyczny przeprowadzany na pojeździe OSK lub Rejonowego Ośrodka Szkolenia,
 • wysokość opłaty egzaminacyjnej uzależniona od tego, kto użycza pojazd egzaminacyjny  OSK czy Rejonowy Ośrodek Szkolenia,
 • zmiana samochodów egzaminacyjnych nie szybciej niż raz na 5 lat,

No i jak Wam podobają się proponowane zmiany?

Wymienione wyżej pomysły przekute mają być oczywiście mają być w stosowne przepisy aktów prawnych. Ciekawy jaki będzie ich finalny kształt, gdyż jak wiadomo diabeł (albo diabły) tkwi w szczegółach. Oczywiście nie wiadomo też które z tych propozycji zostaną włączone do nowych przepisów w zakresie szkolenia i egzaminowania

W pierwszej połowie tego roku wybuchł mały skandalik, związany z propozycjami takich zmian:

 • infrastruktura osk na własność – co w praktyce oznacza zakaz współdzielenia placu manewrowego
 • obowiązkowe uczestnictwo instruktora na egzaminie
 • rezygnacja z e-learningu
 • ustalenie ceny minamalnej
 • utajnienie bazy pytań egzaminacyjnych
 • zmiana sposobu oceniania podczas egzaminu teoretycznego – wprowadzenie punktacji
 • centralizacja – przejęcie ośrodków egzaminowania pod administrację rządową
 • powołanie Biura do spraw Szkolenia i Egzaminowania działającego przy wojewodach
 • zmiana sposobu finansowania WORD – pieniądze za egzaminy miałyby trafiać do budżetu państwa.

Ministerstwo oficjalnie odcięło się od tych pomysłów.

Poczytaj też: Prawo jazdy 2018: jakie zmiany (były proponowane)?

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com