Skip to main content

Czy wiesz, że co piąty egzamin na prawo jazdy kończy się przed czasem z powodu zagrożenia bezpieczeństwa?

Wiele egzaminów na prawo jazdy kończy się fiaskiem

Egzaminy praktyczne na prawo jazdy są kluczowym momentem dla każdego kierowcy. To właśnie wtedy sprawdzana jest umiejętność bezpiecznej jazdy oraz znajomość przepisów drogowych. Niestety, ostatnie dane pokazują, że wiele egzaminów kończy się fiaskiem z powodu nieprawidłowego zachowania osób egzaminowanych.

Ogromna ilość przerwanych egzaminów na prawo jazdy

Według analizy danych zebranych przez PWPW, na ponad pół miliona egzaminów praktycznych w ruchu drogowym, aż w około 238 tysiącach przypadków egzamin przerwano. Co gorsza, aż 83,3% z tych przerwanych egzaminów zakończyło się negatywnie z powodu zachowań osób egzaminowanych, które stanowiły zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczestników ruchu.

Przyczyny przerwania egzaminu

Szczegółowa analiza przyczyn przerwania egzaminów pokazuje, że najczęstszymi przyczynami są:

  • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – w ponad 35% przypadków.
  • Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie, które mogłoby do tego doprowadzić – w blisko 19% przypadków.
  • Niezastosowanie się do znaków drogowych – w około 12% przypadków.
  • Niezastosowanie się do sygnałów drogowych – w około 10% przypadków.
  • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu – w około 3,6% przypadków.
  • Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego przez utratę panowania nad pojazdem – w około 1,4% przypadków.

Dodatkowo, niemal 17% przypadków nie zostało dokładnie sklasyfikowanych pod względem przyczyny przerwania egzaminu. Egzaminatorzy zaznaczali jedynie, że zachowanie osoby egzaminowanej naruszało przepisy ruchu drogowego, co utrudniało analizę i wyciąganie wniosków dotyczących procesu szkolenia w ośrodkach szkolenia kierowców.

 

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com