Przekroczenie prędkości na egzaminie oznacza jego oblanie?

 

Co się stanie, jeśli podczas egzaminu na prawo jazdy przekroczysz dozwoloną prędkość? To już zależy od tego jak bardzo prędkość została przekroczona.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości podczas egzaminu na prawo jazdy jest błędem – o ile nie rozpędzisz się o więcej niż 20 km/h ponad dopuszczalny limit. Powtórzenie tego wyczynu skutkować będzie negatywną oceną, egzaminator pozwoli Ci jednak wrócić samodzielnie do WORD lub kontynuować go do do końca przewidzianego czasu. Egzamin bowiem nie zostanie przerwany (chociaż otrzymasz ocenę negatywną).

Egzaminator przerwie jednak Twój egzamin, jeśli dopuszczalna prędkość zostanie przekroczona o więcej niż 20 km/h. W takiej sytuacji zostanie wydane polecenie zatrzymania się w najbliższym możliwym i bezpiecznym miejscu, a dalszą podróż odbędziesz na siedzeniu pasażera. Przerwanie egzaminu oznacza bowiem wystawienie oceny negatywnej bez możliwości kontynuowania jazdy.

Przerwanie egzaminu na prawo jazdy

Czytaj też