Skip to main content

Egzamin praktyczny na prawo jazdy to stresujący moment dla każdego kursanta. Aby go zdać, należy wykazać się nie tylko odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą. Jednak nawet najlepiej przygotowany kursant może popełnić błąd, który spowoduje przerwanie egzaminu.

W tym artykule wymienione są błędy egzaminacyjne, które prowadzą do natychmiastowego przerwania egzaminu na prawo jazdy. Dzięki temu będziesz wiedział, na co zwrócić szczególną uwagę podczas jazdy egzaminacyjnej.

Osoba egzaminowana uzyskuje:

1) pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała wszystkie zadania egzaminacyjne.

2) negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli:

  1. a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
  2. b) egzamin został przerwany przez egzaminatora w sytuacji, gdy:

– zachowania osoby egzaminowanej świadczą o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– osoba egzaminowana spowodowała zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników ruchu w trakcie egzaminu praktycznego na placu manewrowym lub w ruchu drogowym;

– osoba egzaminowana naruszyła przepisy ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy:

Tabela nr 1 (załącznik nr 2)

Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego
1 Spowodowanie kolizji drogowej.
2 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymała się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub będącemu na oznakowanym przejściu dla pieszych
5 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd.
6 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.
7 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.
8 Niezastosowanie się do:8.1    sygnałów świetlnych,

8.2    sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,

8.2    sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

9 Niezastosowanie się do znaków:9.1    „stop”,

9.2    „zakaz wjazdu….”, *)

9.3    „zakaz skręcania w lewo”,

9.4    „zakaz skręcania w prawo”,

9.5     „nakaz jazdy….”, *)

9.6    wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,

9.7    „linia podwójna ciągła”,

9.8    „zakaz ruchu”.

10 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:10.1        na skrzyżowaniu,

10.2     pojazdom szynowym,

10.3     rowerzystom,

10.4     podczas zmiany pasa ruchu,

10.5     w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,

10.6     podczas włączania się do ruchu,

10.7     podczas cofania.

11  Naruszenie zakazu zawracania.
12  Przekroczenie dopuszczalnej prędkości  o więcej niż 20 km/h.
13  Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14  Naruszenie zakazu wyprzedzania:14.1  na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

14.2  przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

14.3  na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

14.4  na skrzyżowaniach,

14.5  na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,

14.6  na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

15  Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”.
16  Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
17  Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
18  Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.
* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

Egzaminator niezwłocznie informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwo­wego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com