Skip to main content

Wystarczy popełnienie jednego z błędów, które opisane są poniżej, aby dać egzaminatorowi podstawę do przerwania egzaminu na prawo jazdy z wynikiem negatywnym. Kiedy więc egzaminator przerwie egzamin na prawo jazdy?

Jeden błąd i po wszystkim. Przeczytaj uważnie tabelę poniżej.

Tabela błędów

Wystarczy popełnienie jednego z poniższych błędów aby spowodować przerwanie egzaminu na prawo jazdy.

Zajrzyj też: Jak uczyć się testów na prawo jazdy? Wielu kursantów tego nie potrafi

ZACHOWANIA OSOBY EGZAMINOWANEJ ZAGRAŻAJĄCE BEZPOŚREDNIO ŻYCIU I ZDROWIU UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO SKUTKUJĄCE  PRZERWANIEM EGZAMINU PAŃSTWOWEGO
1 Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie osoby
egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.
2 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał
się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na
oznakowanym przejściu.
5 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na
skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba
egzaminowana.
6 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby
niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o
widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu
jej przejścia.
7 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania
się do ruchu.
8 Niezastosowanie się do:
8.1 sygnałów świetlnych,
8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do
kierowania ruchem drogowym,
8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli
ruchu drogowego.
9 Niezastosowanie się do znaków:
9.1 „stop”,
9.2 „zakaz wjazdu …”,*
9.3 „zakaz skręcania w lewo”,
9.4 „zakaz skręcania w prawo”,
9.5 „nakaz jazdy…”,*
9.6 „wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu”,
9.7 „linia podwójna ciągła”,
9.8 „zakaz ruchu”.
10 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
10.1 na skrzyżowaniu,
10.2 pojazdom szynowym,
10.3 rowerzystom,
10.4 podczas zmiany pasa ruchu,
10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub
torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
10.6 podczas włączania się do ruchu,
10.7 podczas cofania.
11 Naruszenie zakazu zawracania.
12 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
13 Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14 Naruszenie zakazu wyprzedzania:
14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
14.4 na skrzyżowaniach,
14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
15 Niezastosowanie się do znaku, „zakaz wyprzedzania”.
16 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony
17 Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu
utraty panowania nad pojazdem.
18 Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.
* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

Do porównania stara tabela błędów.

[wpdm_package id=’17887′]

One Comment

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com