Przesłanie dokumentów do innego WORD

 

Egzamin na prawo jazdy możesz zdawać w wybranym przez siebie WORD. Przyszli kierowcy czasem wolą zdawać testy na prawo jazdy w jednym, a praktykę w innym ośrodku egzaminowania. Jak zmienić WORD?

testy na prawo jazdy

Czy zmiana WORD coś daje?

Na pewno nie ułatwia zdania testów na prawo jazdy. Te bowiem są takie same w całym kraju, a WORD-y korzystają z tej samej puli egzaminacyjnej, zaś pytania na egzaminie są dobierane losowo.

Czy praktykę zdać jest łatwiej w jednym a trudniej  w innym WORD? Tu zdania są podzielone, faktem jest jednak, że poziom zdawalności w poszczególnych ośrodkach egzaminowania jest bardzo zróżnicowany. Czy to o czymś świadczy? Niekoniecznie Poziom zdawalności egzaminów teoretycznych także jest zróżnicowany. A przecież testy na prawo jazdy są takie same w całym kraju. Czasem zmiana ośrodka egzaminowania podyktowana jest jednak względami osobistymi czy organizacyjnymi.

Jak zmienić ośrodek egzaminowania?

Wystarczy wypełnić stosowny wniosek. Druk wniosku znajdziesz w swoim ośrodku egzaminowania, równie dobrze wniosek możesz napisać doręczenie. Może on wyglądać tak jak ten na stronie WORD Szczecin word.szczecin.pl/druki.

Decyzję o zmianie ośrodka egzaminowania warto dokładnie przemyśleć.