Skip to main content

Wiele spraw związanych z kursem na prawo jazdy załatwisz przez internet. Tą drogą uzyskasz numer PKK, złożysz wniosek o wydanie prawa jazdy, czy zaliczysz część teoretyczną kursu nauki jazdy. Co jeszcze w ramach kursu załatwisz przez internet? Okazuje się, że całkiem sporo.

W tym artykule dowiesz się między innymi:

 • jak załatwić PKK przez internet,
 • jak wysłać wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • jak zrobić kurs bez wykładów,
 • jak zeskanować zdjęcie i potrzebne dokumenty.

PKK przez internet

Profil Kandydata na Kierowcę założysz  w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce Twojego zamieszkania, możesz też ubiegać się o niego za pośrednictwem internetu.

Jak uzyskać PKK przez internet?

 1. Dokonaj opłaty za prawo jazdy. Możesz wykonać przelew na na konto urzędu. Opłata: 100,50 zł, no chyba, że jesteś dyplomatą, wówczas płacić nie musisz.
 2. Wniosek o wydanie prawa jazdy wyślij  wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami za pośrednictwem platformy ePUAP. Jak to zrobić?
  • zaloguj się na swoje konto na platformie ePUAP,
  • znajdź usługę „Uzyskanie prawa jazdy”,
  • wypełnij formularz i dołącz wszystkie potrzebne dokumenty.
  • wyślij wniosek do odpowiedniego urzędu..
 3. Wyślij pocztą oryginały dokumentów:
  • zdjęcie,
  • oryginał orzeczenia lekarskiego,
  • oryginał zgody rodziców – jeśli nie masz jeszcze 18 lat. Dokumenty wyślij pocztą do urzędu, do którego wyślesz wniosek przez platformę ePUAP.
 4. Numer Profilu Kandydata na Kierowcę otrzymasz po dwóch dniach roboczych. Numer zostanie dostarczony na Twoje konto ePUAP lub pocztą – w zależności od tego, co wskażesz we wniosku. W niektórych sytuacjach załatwienie sprawy potrwać do 1 miesiąca – jeśli urząd musi wyjaśnić Twoją sytuację (gdy na przykład kandydat otrzyma negatywne orzeczenie lekarskie albo okaże się, że kandydat uzyskał prawo jazdy za granicą). Jeśli sytuacja będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień sprawa może potrwać nawet do 2 miesięcy.

Niezbędne dokumenty

Co musisz przygotować aby ubiegać się o numer PKK?

 • wniosek o wydanie prawa jazdy, (załatwisz przez internet)
 • orzeczenie lekarskie,
 • aktualne zdjęcie. Jakie? o tym za chwilkę,
 • dowód osobisty lub paszport. Jeśli jesteś cudzoziemcem, przydatny będzie paszport lub karta pobytu,
 • dokument, potwierdzający adres Twojego zameldowania, (np przykład dowód osobisty, kartę pobytu albo zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały albo czasowy). Jeśli w twoim dowodzie osobistym nie ma odnotowanego adresu zameldowania, pobierz z dowolnego urzędu gminy zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli nie masz meldunku, zapytaj urzędnika, co zrobić, gdy będziesz składać wniosek,
 • ksero dotychczasowego prawa jazdy – jeśli masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię,
 • pisemną zgodę rodziców albo opiekuna prawnego – jeśli masz 17 lat i wkrótce skończysz 18 lat. W dokumencie rodzic albo opiekun prawny musi wyrazić zgodę na rozpoczęcie kursu i wydanie prawo jazdy. Pamiętaj, że Twój rodzic albo opiekun prawny musi podpisać taki dokument przy urzędniku. Dlatego najlepiej idź do urzędu wraz z rodzicem albo opiekunem prawnym,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – jeśli chcesz dostać prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E albo gdy starosta skierował Cię na badania psychologiczne.

Wymagania dla zdjęcia

 • zdjęcie w formacie JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej i datą wykonania zdjęcia. Zalecane jest , żeby umieścić w nagłówku EXIF nazwę i dane adresowe zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie,
 • kolorystyka skanowania: sRGB,
 • głębia kolorów: 24 bity,
 • rozdzielczość zdjęcia: 480×615 pikseli,
 • plik nie może być większy niż 100 KB,
 • jakość kompresji na nie mniejsza niż 80/100 (lub wyłącz opcję kompresji skanowania).

Czytaj więcej: Jakie zdjęcie do prawa jazdy?

Wniosek o wydanie prawa jazdy

Aby złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Brzmi skomplikowanie, ale podpis elektroniczny założysz bez wychodzenia z domu – za pośrednictwem swojego banku.

Jak to zrobić?

 • zaloguj się na swoje konto na platformie ePUAP,
 • znajdź usługę „Uzyskanie prawa jazdy”,
 • wypełnij formularz i dołącz wszystkie potrzebne dokumenty,
 • wyślij wniosek do odpowiedniego urzędu. Który urząd jest odpowiedni dowiedz się w sekcji.

Zdjęcie możesz też dostarczyć w formie cyfrowej, na nośniku danych. Powinno jednak spełniać dodatkowe wymagania techniczne:

 • zdjęcie zapisz w formacie JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej i datą wykonania zdjęcia. Zalecamy również, żeby umieścić w nagłówku EXIF nazwę i dane adresowe zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie,
 • ustaw kolorystykę skanowania na sRGB,
 • głębia kolorów na 24 bity,
 • rozdzielczość zdjęcia: 480×615 pikseli,
 • plik nie może być większy niż 100 KB,
 • ustaw jakość kompresji na nie mniejszy niż 80/100 (lub wyłącz opcję kompresji skanowania).

Jeżeli zdjęcie, które dostarczysz do wydziału komunikacji nie będzie spełniało jednego z wymienionych wyżej wymagań, to urzędnik może odmówić przyjęcia wniosku. Konieczne będzie wtedy wykonanie kolejnej fotografii. Fotograf jednak zna doskonale wymagania w stosunku do zdjęć wykonywanych do różnych dokumentów, więc istnieje nikła szansa na to, że zdjęcie zostało wykonane w sposób nieprawidłowy.

Czytaj więcej: Jakie zdjęcie do prawa jazdy?

Kurs bez wykładów

Kurs nauki jazdy możesz zacząć samodzielnie bez wychodzenia z domu. 26 godzin wykładów możesz przerobić z wykorzystaniem e-kursu, ebooków i testów na prawo jazdy.

Zajęcia teoretyczne w domu opanujesz dzięki platformie zdamyto.com. To właśnie tam znajdziesz:

 • kompletny e-kurs z animacjami i ćwiczeniami,
 • ebooki,
 • podręczniki do kursu nauki jazdy,
 • testy na prawo jazdy – kompletna i aktualna baza egzaminacyjna z objaśnieniami.

Poczytaj: Jak załatwić wykłady przez internet? oraz Jak uczyć się testów na prawo jazdy?

Po opanowaniu części teoretycznej kursu możesz zapisać się na egzamin państwowy w ośrodku ruchu drogowego. Po jego zdaniu, w nauce jazdy zaliczyć musisz jedynie 4 godziny szkolenia z pierwszej pomocy i minimum 30 godzin jazd, po czym zdajesz egzamin państwowy z praktyki. 

Testy na prawo jazdy: mity i kity (głównie)

Opłata za kurs

Choć to, że za kurs w OSK, jak za każdą inną usługę możesz zapłacić przelewem jest sprawą oczywistą, to wiele ośrodków szkolenia preferuje niewygodne płatności gotówkowe.

Płatność przelewem jest wygodna zarówno dla OSK, jak i dla Ciebie. Płatność za kurs może wnieść Twój rodzic, dziadek itp. Jeśli płatności nie dokonujesz osobiście, w tytule wpłaty powinny znaleźć się dane pozwalające zidentyfikować Cię – imię i nazwisko, pesel, określenie za co wnoszona jest opłata. Dobrze jest przesłać potwierdzenie dokonania przelewu na mailowy adres korespondencyjny szkoły nauki jazdy.

Ustalanie terminu egzaminu 

Termin egzaminu możesz ustalić przez internet, za pośrednictwem platformy InfoCar. Tutaj opisaliśmy jak to zrobić.Tą drogą wniesiesz też opłatę egzaminacyjną.

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe

Status prawa jazdy sprawdzisz przez internet za pośrednictwem platformy InfoCar.

Prawo jazdy może przynieść listonosz

Prawo jazdy może zostać wysłane pocztą na wskazany we wniosku adres korespondencyjny.

Jak skanować dokumenty?

Wniosek o prawo jazdy:

 • skan zapisz w formacie JPEG,
 • gdy będziesz skanować wniosek, umieść go na jednolitym białym tle, bez zabrudzeń, ramek, czy linii ułatwiających pisanie,
 • przed skanowaniem podpisz się na wniosku czarnym długopisem lub piórem,
 • ustaw kolorystykę skanowania na odcienie szarości (greyscale),
 • ustaw rozdzielczość w pikselach na min. 300 pikseli szerokości i 111 pikseli wysokości,
 • ustaw jakość kompresji na nie mniejszy niż 80/100 (lub wyłącz opcję kompresji skanowania).

Pozostałe załączniki do wniosku:

 • skan zapisz w formacie JPEG,
 • ustaw kolorystykę skanowania na odcienie szarości (greyscale) lub sRGB,
 • ustaw rozdzielczość w pikselach na min. 2500 pikseli szerokości i 3500 pikseli wysokości,
 • ustaw jakość kompresji na nie mniejszy niż 80/100 (lub wyłącz opcję kompresji skanowania),
 • jeden plik nie może być większy niż 200 KB.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com