Skip to main content

Rada główna Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów zgłasza “kategoryczny sprzeciw” na proponowane zmiany w projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania.

Chodzi o zmianę w rozporządzeniu o której pisaliśmy tutaj.

Kasa WORD-ów Pusta? Resort chce zwiększyć ilość egzaminów. "Solidarność"-80 w WORD mówi "Nie"

Egzaminatorzy zwracają uwagę, że proponowane zmiany ograniczają się wyłącznie do przerzucenia ciężaru utrzymania ośrodków egzaminacyjnych na drastyczne obciążenie pracownika merytorycznego poprzez podniesienia limitu ilości przeprowadzanych egzaminów w skróconym przedziale czasowym z jednoznacznym pogorszeniem jakości obsługi i przedmiotowym traktowaniem klienta –osobę egzaminowaną.

Egzaminatorzy proszą ministra infrastruktury aby, aby nie przykładał Pan ręki do pogłębiania degradacji systemu szkoleniowo – egzaminacyjnego.

Wynik finansowy ośrodków egzaminowania i ich utrzymanie nie może być priorytetem  stojącym przed podstawowym i jakże zaszczytnym zadaniem  zadaniem społecznym, jakim jest ocena umiejętności kandydata na kierowcę i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Poniżej opinia Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów dotyczącą propozycji zmian do rozporządzenia w sprawie egzaminowania z dnia 22 października 2020 roku.

 

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com