Zmiany w egzaminowaniu – kategoryczny sprzeciw egzaminatorów

 

Rada główna Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów zgłasza “kategoryczny sprzeciw” na proponowane zmiany w projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania.

Chodzi o zmianę w rozporządzeniu o której pisaliśmy tutaj.

Koniec z egzaminem na placu i mniej zadań egzaminacyjnych na mieście? Tego chce „Solidarność” -80

Egzaminatorzy zwracają uwagę, że proponowane zmiany ograniczają się wyłącznie do przerzucenia ciężaru utrzymania ośrodków egzaminacyjnych na drastyczne obciążenie pracownika merytorycznego poprzez podniesienia limitu ilości przeprowadzanych egzaminów w skróconym przedziale czasowym z jednoznacznym pogorszeniem jakości obsługi i przedmiotowym traktowaniem klienta –osobę egzaminowaną.

Egzaminatorzy proszą ministra infrastruktury aby, aby nie przykładał Pan ręki do pogłębiania degradacji systemu szkoleniowo – egzaminacyjnego.

Wynik finansowy ośrodków egzaminowania i ich utrzymanie nie może być priorytetem  stojącym przed podstawowym i jakże zaszczytnym zadaniem  zadaniem społecznym, jakim jest ocena umiejętności kandydata na kierowcę i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Poniżej opinia Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów dotyczącą propozycji zmian do rozporządzenia w sprawie egzaminowania z dnia 22 października 2020 roku.

 

Czytaj też