Redukcja punktów karnych przez internet. WORD odpala nową usługę

 

Zamiast 6-godzinnej pogadanki z policjantem – szkolenie online. WORD Białystok umożliwia redukcję punktów karnych przez internet.

W związku z epidemią koronawirusa ośrodki ruchu drogowego wstrzymały nie tylko egzaminy na prawo jazdy ale i wszystkie szkolenia. Częściowe rozwiązanie tego problemu znalazł WORD Białystok organizując internetowe “kursy -6”.

Przez internet załatwisz wiele spraw związanych z kursem na prawo jazdy

Redukcja punktów karnych przez internet

Usługa ruszyła 3 kwietnia i początkowo skierowana jest dla tych, którzy zapisali się na wcześniejsze terminy. Zainteresowanie taką formą kursu jest jednak duże.

Jak zapisać się szkolenie online?

Wystarczy wejść na odpowiedni adres – link poniżej – przesłać e-mailem skan wypełnionego wniosku, a także skany lub zdjęcia prawa jazdy oraz dowód uiszczenia opłaty za kurs. Załatwienie tych formalności zajmuje dosłownie kilka minut. Po zweryfikowaniu nadesłanych dokumentów WORD przesyła odpowiedni link do platformy szkoleniowej do której należy się zalogować.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  • prawo jazdy należy posiadać dłużej niż rok, licząc od dnia wydania go po raz pierwszy
  • przed rozpoczęciem szkolenia suma punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu nie może przekraczać 24
  • uczestnictwo w szkoleniu nie częściej niż raz na 6 miesięcy

Będą inne kursy online

WORD Białystok planuje uruchomienie inny kursów online np kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii czy szkoleń okresowych dla kierowców przedłużających ważność zawodowego prawa jazdy.

Więcej info o redukcji punktów karnych przez internet na tej stronie WORD Białystok.

Czytaj też