Skip to main content

Resort infrastruktury chce przedłużyć ważność praw jazdy, które utraciły ważność. Już dziś mamy więcej czasu na zarejestrowanie pojazdu.

Wydłużona ważność dokumentów

Oprócz praw jazdy przedłużone mają być inne dokumenty:

 • zagraniczne prawa jazdy,
 • pozwolenie do kierowania  tramwajem,
 • zezwolenie do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, 
 • świadectwo kierowcy,
 • legitymacja instruktora nauki jazdy,
 • legitymacja egzaminatora,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy,
 • wpis w prawie jazdy kodu 95.

Ważność tych dokumentów ma być przedłużona o 60 dni licząc od dnia w którym straciłyby one swoją ważność.

Prawo jazdy bez egzaminu. Z Ukrainy-za ile?

Więcej czasu na zarejestrowanie pojazdu

We wtorek 31 marca 2020 weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przedłuża ona do 180 dni dotychczasowy 30-dniowy termin na dokonanie pierwszej rejestracji pojazdu używanego sprowadzonego z UE oraz na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego.

Zgodnie z nowym art. 31i ustawy, w okresie od 31 marca 2020 do dnia 31 grudnia 2020:

 • wydłuża się do 180 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
 • art. 140 mb Prawa o ruchu drogowym stosuje się z uwzględnieniem ww. terminu 180 dni.

Wydłużone terminy stosuje się do:

 • pojazdu sprowadzonego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tj. 1 marca 2020 i później;
 • pojazdu nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tj. 1 marca 2020 i później.

Koronawirus: Będą dodatkowe ograniczenia prędkości?


Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com