Skip to main content

Pytanie być może kuriozalne, ale w realnym ruchu drogowym – podczas jazdy w obcym mieście czy egzaminu na prawo jazdy w tyle głowy rodzi się czasem kłujące pytanie – czy to jest jednokierunkowa? Spokojnie. Jeśli przegapiłeś znak “droga jednokierunkowa”, warto zwracać uwagę na inne znaki pozwalające rozpoznać, że jesteś na drodze jednokierunkowej.

Jak więc rozpoznać, że jestem na drodze jednokierunkowej?

Znaków (nie zawsze drogowych) podpowiadających, że jesteś na drodze jednokierunkowej jest wiele, a oto większość z nich:

Znak “droga jednokierunkowa”

Wlot drogi kierunkowej oznakowany jest znakiem  , często mylony ze znakiem  i to nie tylko w testach na prawo jazdy, o czym pisaliśmy w tekście “Co do cholery oznacza ten znak, czyli znaki drogowe które się mylą”.

Znak ten bywa umieszczany na początku drogi jednokierunkowej oznaczając jej początek, albo jest powtarzany w jej przebiegu, wówczas oznacza kontynuację.

znaki drogowe

Znak D-3 z tabliczką T-22

Na drodze możesz spotkać się z taką kombinacją znaków jak przedstawiona powyżej. Oznakowanie takie stosuje się w sytuacji, w której na jezdni jednokierunkowej wyznaczono pas ruchu dla rowerów, na którym ruch odbywa się w kierunku przeciwnym do ruchu pozostałych pojazdów. Na przeciwległym wlocie pod znakiem B-2  umieszcza się tabliczkę T-22 .

Oznakowanie osi jezdni

Oś jezdni na drodze jednokierunkowej oznaczona jest znakiem poziomym P-2: linia pojedyncza ciągła.

Ten rodzaj linii ciągłej oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.

Na drodze dwukierunkowej oś jezdni wyznacza znak poziomy P-4: linia podwójna ciągła:

Znak ten rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.

Na drodze jednokierunkowej nie ma przecież przeciwnego kierunku ruchu, nie ma więc potrzeby stosowania znaku P-2.

Linie zatrzymania

Na drodze dwukierunkowej linie zatrzymania przebiegają od krawędzi jezdni do jej osi, zgodnie  poniższą grafiką:

Na drodze jednokierunkowej linie zatrzymania przebiegają przez całą szerokość jezdni.

Pojazdy zaparkowane przy lewej krawędzi jezdni

Przepisy zezwalają na zatrzymanie i postój przy lewej krawędzi jezdni jednokierunkowej. Napotkanie takich pojazdów żadnym sygnałem świadczącym o poruszaniu się drogą jednokierunkową nie będzie, bowiem prawo drogowe dopuszcza takie zatrzymanie na obszarze zabudowanym także na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu.

Mity o drodze jednokierunkowej

  •  “Jak na drodze nie ma narysowanych pasów przecinających jezdnię to na 90% jest to jednokierunkowa”. Znak poziomy P-10: przejście dla pieszych wyznaczany jest zarówno na drodze dwu- jaki i jednokierunkowej,
  • “patrz na znaki po obu stronach w która stone są odwrócone jeżeli w twoja to jednokierunkowa”. Na drodze jednokierunkowej mogą wystąpić znaki ustawione “plecami” do Ciebie, na przykład znak B-2  umieszczony na skrzyżowaniu,
  • “Dużo zaparkowanych samochodów”. Zagęszczenie zaparkowanych samochodów nie ma żadnego związku z rodzajem drogi.
  • “Samochody zaparkowane na chodniku”. Prawo drogowe zezwala  – pod pewnymi warunkami – na parkowanie na chodniku zarówno na drodze dwu- jak i jednokierunkowej,

Koniec drogi jednokierunkowej

Czasem droga jednokierunkowa płynnie przechodzi w odcinek o ruchu dwukierunkowym, o czym ostrzega znak A-20: odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym.

A-20: odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

A-20: odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

Znak ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową przed miejscem, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy. Stosowany w sytuacji, gdy:

  • dwie jezdnie jednokierunkowe łączą się w jedną jezdnię dwukierunkową,
  • przy wprowadzeniu ruchu w przeciwnym kierunku na jezdnię mającą dotychczas ruch jednokierunkowy.

Na egzaminie

Jednym z elementów egzaminu praktycznego jest jazda drogami jednokierunkowymi – zobacz wszystkie zadania egzaminacyjne. Jeśli egzaminator zaprowadził Cię na taką drogę, to najprawdopodobniej także i po to, aby wykonać zmianę kierunku jazdy w lewo, wykonywany na drodze jednokierunkowej od lewej krawędzi jezdni.

Kiedy egzaminator przerwie egzamin na prawo jazdy?

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com