Skip to main content

Jeśli przed egzaminem na prawo jazdy ślęczysz nad testami na prawo jazdy lub przeglądasz grupy wsparcia dla kursantów do późna, a później nie możesz wstać, to mamy dobrą wiadomość – na egzamin w WORD będzie się można (trochę) spóźnić.

Oczywiście nowa zasada dotyczyć będzie nie tylko porannych egzaminów, a możliwość spóźnienia będą mieli zarówno przystępujący do egzaminów teoretycznych jak i praktycznych:

Osoby egzaminowane przydziela się egzaminatorom z zachowaniem następujących warunków:

1) osoba egzaminowana rozpoczyna część teoretyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 4, uwzględniając możliwość późniejszego jego rozpoczęcia, jednak nie więcej niż 15 minut.

2) osoba egzaminowana rozpoczyna część praktyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 4, uwzględniając możliwość późniejszego jego rozpoczęcia, jednak nie więcej niż 15 minut.

Egzamin na prawo jazdy: jak długo trwa?

Więcej zmian w egzaminach na prawo jazdy: Duże zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Znamy najnowsze pomysły rządu

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com