Skip to main content

Podczas jazdy drogą jednokierunkową, egzaminator wydał osobie egzaminowanej polecenie “w lewo”. Po chwili musiał zainterweniować, mówiąc “nie z tego pasa ruchu”, i… przerwał egzamin.

Spowodowanie przez zdającą potencjalnego niebezpieczeństwa nie stanowi przesłanki do przerwania egzaminu

…uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

Z materiału wideo zarejestrowanego przez kamerę monitorującą zainstalowaną w pojeździe egzaminacyjnym wynika, że osoba egzaminowana manewr zmiany kierunku jazdy w lewo dokonała z prawego pasa ruchu. Egzaminator uznał, że to powód do przerwania egzaminu. Przyszły kierowca nie zgodził się z takim rozstrzygnięciem sprawy i złożył skargę do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Marszałek unieważnia egzamin

Marszałek uznał, że wprawdzie zachowanie osoby egzaminowanej było niezgodne z zapisami ustawy prawo o ruchu drogowym, jednak nie było podstaw do przerwania egzaminu, bowiem  w chwili wykonywania manewru w pobliżu pojazdu egzaminacyjnego nie znajdował się żaden pojazd, nie doszło więc do stworzenia niebezpieczeństwa. Wynik egzaminu został więc uchylony.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymuje decyzję Marszałka

Egzaminator nie zgodził się z rozstrzygnięcie marszałka i złożył skargę do WSA w Bydgoszczy, zwracając uwagę iż manewr wykonany przez osobę egzaminowaną zagrażał bezpośrednio bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego, o czym świadczy zapis na płycie DVD, z którego jednoznacznie wynika, że za pojazdem egzaminacyjnym, poruszał się obok w bezpośredniej bliskości inny pojazd. Rozpatrujący skargę sąd nie podzielił zdania egzaminatora. Według sądu z nagrania nie wynika by istniało bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego:

Wszystkie pojazdy jadące tą samą drogą znajdowały się w znacznej odległości od pojazdu egzaminacyjnego i dopiero w momencie, gdy egzaminator, po próbie skrętu w lewo przez zdającą z prawego zamiast lewego pasa, zatrzymał samochód, pojawiły się w pobliżu samochodu egzaminacyjnego inne pojazdy

W uzasadnieniu możemy przeczytać:

Można jedynie stwierdzić, że istniało potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu – tzn. gdyby po drodze, którą jechała zdająca poruszało się więcej samochodów w niewielkiej odległości od samochodu egzaminacyjnego i kierowcy nie zachowali należytej ostrożności mogłoby dojść do zdarzenia drogowego. Jednakże spowodowanie przez zdającą potencjalnego niebezpieczeństwa nie stanowi przesłanki do przerwania egzaminu.

Czytaj: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 16 listopada 2016 r. (sygn. akt II SA/Bd 484/16).

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com