Skip to main content

Na odcinku, czy po przejechaniu 20 metrów? Niby proste, ale w testach na prawo jazdy te małe dodatki do znaków drogowych ciągle się mylą, przy czym określenie “małe” jest odwrotnie proporcjonalne do ich znaczenia.

Tabliczki do znaków drogowych umieszczane pod tarczami znaków drogowych uzupełniają treści znaków poprzez podanie dodatkowych informacji wskazujących zakres obowiązywania zakazu, występowania niebezpieczeństwa itp.

Skoro już jesteśmy przy niebezpieczeństwie – to ostrzegać przed nim będą znaki ostrzegawcze, a te jak wiadomo ustawiane są w odległości od miejsca niebezpiecznego wynoszącej:

 • 150 – 300 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h
 • do 100 m na pozostałych drogach, z wyjątkiem znaku A-7

Podane przedziały odległości, w których można umieszczać znaki, powinny być wykorzystane do takiego umiejscowienia znaku, aby był widoczny dla kierujących z jak największej odległości. Zalecane odległości to:

 • dla v ≥ 100 km/h: 300 m,
 • dla v = 90 km/h: 250–300 m,
 • dla v = 80 km/h: 200–250 m,
 • dla v = 70 km/h: 150–200 m,
 • dla v ≤ 60 km/h: 50–100 m.

W mniejszej od 50 m odległości znaki można umieszczać tylko wyjątkowo, np. na ulicach staromiejskich lub w innych miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni.

W odległościach większych niż podanych wyżej, w przypadkach uzasadnionych warunkami bezpieczeństwa ruchu, pod znakami mogą być dodatkowo umieszczone tabliczki:

 • Znak T-1.svg T-1 „tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego”. Tabliczkę tę umieszcza się pod znakiem ostrzegawczym w przypadku, gdy ze względów lokalnych nie jest możliwe ustawienie znaku w zalecanej odległości oraz pod znakiem dodatkowym, który umieszczony jest w odległości większej niż zawarta w zaleceniach.
 • Znak T-2.svg T-2 „tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo”. Stosuje się ją w zestawieniu ze znakami ostrzegawczymi dla poinformowania o tym, że niebezpieczeństwo, o którym mówią te znaki, powtarza się albo występuje na odcinku drogi o długości większej niż 0,5 km. Długość podaje się w km z jedną cyfrą po przecinku z dokładnością do 0,5 km.
 • Znak T-3.svg T-3 „tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo”. Tabliczką tą oznacza się koniec odcinka oznaczonego znakiem z tabliczką T-1 i T-2. W przypadku zastosowania tabliczki T-2 ze znakiem A-3 lub A-4  (niebezpieczne zakręty), znaku z tabliczką T-3 nie należy stosować, jeżeli miałby on być umieszczony w odległości mniejszej niż 500 m od następnego znaku ostrzegającego, uprzedzającego o niebezpiecznych zakrętach. Więcej o oznakowaniu zakrętów pisaliśmy tutaj: Co z tymi zakrętami czyli znaki drogowe które się mylą
 • Znak T-3.svg T-3 „tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo”. Tabliczką tą oznacza się koniec odcinka oznaczonego znakiem z tabliczką T-1 i T-2. W przypadku zastosowania tabliczki T-2 ze znakiem A-3 lub A-4 (niebezpieczne zakręty), znaku z tabliczką T-3 nie należy stosować, jeżeli miałby on być umieszczony w odległości mniejszej niż 500 m od następnego znaku ostrzegającego, uprzedzającego o niebezpiecznych zakrętach.
 • T-4 “tabliczka wskazująca liczbę zakrętów”. Tabliczka wskazuje liczbę zakrętów. Stosowana ze znakami A-3 niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo i A-4 niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo, gdy liczba wymagających oznakowania zakrętów jest większa niż dwa, a odległość pomiędzy nimi jest mniejsza niż 300 m. Więcej o oznakowaniu zakrętów pisaliśmy tutaj: Co z tymi zakrętami czyli znaki drogowe które się mylą
 • T-4 “T-5: tabliczka wskazująca początek drogi krętej “. Tabliczka wskazuje drogę o krętości przekraczającej 160°/km. Stosowana ze znakami niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo i A-4 niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo. Więcej o oznakowaniu zakrętów pisaliśmy tutaj: Co z tymi zakrętami czyli znaki drogowe które się mylą.
znaki drogowe

Oznakowanie odcinka niebezpiecznego drogi,
na którym występuje skrzyżowanie poza
obszarem zabudowanym

 

 • T-1a: tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu. Tabliczka wskazuje odległość do miejsca początku lub końca drogi lub pasa ruchu. Stosowana jest wraz z następującymi znakami informacyjnymi:
  • D-7 droga ekspresowa , 
  • D-8koniec drogi ekspresowej ,
  • D-9 autostrada ,
  • D-10 koniec autostrady ,
  • D-11 początek pasa ruchu dla autobusów ,
  • D-13 początek pasa ruchu powolnego ,
  • D-13a początek pasa ruchu ,
  • D-14 koniec pasa ruchu .
 • T-1b: tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu. Tabliczka stosowana ze znakiem D-37 . Umieszczona przed wjazdem do tunelu o długości powyżej 500 m wskazuje jego długość. W tunelu o długości przekraczającej 3000 m umieszczana jest samodzielnie co 1000 m i wskazuje długość odcinka do końca tunelu. Należy tu dodać, że najdłuższy obecnie tunel drogowy w Polsce (Tunel pod Martwą Wisłą) ma długość 1377,5 m.
 • T-3a: tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój. Tabliczka stosowana ze znakami D-18 parking i D-18b parking zadaszony . Wskazuje koniec parkingu, szczególnie w przypadku parkingów wyznaczonych wzdłuż krawędzi jezdni.
 • T-20: tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje. Tabliczka wskazuje długość odcinka drogi, na którym obowiązuje zakaz. Stosowana do znaków zakazu:
  • B-33 ograniczenie prędkości ,
  • B-35 zakaz postoju ,
  • B-36 zakaz zatrzymywania się ,
  • B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste ,
  • B-38 zakaz postoju w dni parzyste ,
  • B-41 zakaz ruchu pieszych ,

….gdy długość wskazanego odcinka nie przekracza 500 m.

Zakaz zatrzymania czy postoju, a jeśli już to gdzie, czyli wszystko o tych znakach

Oczywiście to nie wszystkie typy tabliczek do znaków drogowych. Powyżej wymieniono jedynie te, które przyszłym kierowcom mylą się najbardziej.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com