Czym oni to zdają, czyli pojazdy egzaminacyjne w WORD-ach

 

 Jakimi pojazdami egzaminacyjnymi zdają egzaminy praktyczne w poszczególnych WORD-ach? Oto małe zestawienie.

Więcej

Jak długo czeka się na egzamin w WORD? To zależy od miasta

 

 Jak długo czeka się na egzamin na prawo jazdy? To już zależy od miasta. Tradycyjnie najkrócej czeka się w Łomży. Tam bowiem, egzamin na prawo jazdy można zdawać nawet kilka razy w ciągu dnia, a samo oczekiwanie na kolejny egzamin wynosi nawet… godzinę.

Więcej

Egzamin w samochodzie nauki jazdy

 

 Egzamin nie musi odbywać się pojazdem ośrodka egzaminowania, może on odbyć się dowolnym pojazdem – na przykład pojazdem nauki jazdy, a więc takim na jakim odbywało się szkolenie. Możliwość taką daje ustawa z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Egzamin praktyczny  egzaminu państwowego na prawo jazdy może być, na wniosek i koszt osoby egzaminowanej prowadzony na pojeździe wskazanym przez ośrodek szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby. Przeprowadzenie egzaminu w tym trybie musi być poprzedzone złożeniem stosownego wniosku. Dodatkowo ośrodek szkolenia kierowców powinien złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka…

Więcej