Wychowanie komunikacyjne w szkołach i przedszkolach?

 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej: „Pragnę (…) poinformować, że w nowych podstawach programowych, w tym podstawie programowej wychowania przedszkolnego, podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz dla szkoły branżowej I stopnia, które zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r., kwestia bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest uwzględniona i odpowiednio mocno zaakcentowana.

Więcej