Skip to main content

No co? Piesi też popełniają wykroczenia i mają swój taryfikator mandatów. Oto aktualny taryfikator mandatów:

Z Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:

  • wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony – 100 zł
  • kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza – 100 zł

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd:

  • na przejściach dla pieszych – 50 zł
  • w miejscach innych niż przejścia dla pieszych – 100 zł

Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi – 100 zł

Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni – 50 zł

Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych – 50 zł

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:

  • na obszarze zabudowanym – 50 zł
  • na obszarze niezabudowanym – 100 zł

walnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko –50 zł

Przebieganie przez jezdnię – 50 zł

Chodzenie po torowisku – 50 zł

Wchodzenie na torowisko gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie – 50 zł

Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku, z pobocza – 50 zł

Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi – 50 zł

Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim – 50 zł

Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko – 50 zł

Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych – 50 zł

Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów – 50 zł

Brak elelementów odblaskowych od 20 do 500 zł

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com