Taryfikator mandatów i punktów karnych 2017

Wyższe mandaty? Więcej punktów karnych? Czy od 1 stycznia 2017 zmieniły się taryfikatory mandatów i punktów karnych?

Biuro Ruchu Drogowego KG Policji poinformowało, że:

  • przepisy załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 1624, z późn. zm.).
  • przepisy załącznika nr 1 (wykaz naruszeń wraz z liczbą odpowiadających im punktów) do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. poz. 488)

…nie zmieniły się.

Co o tym sądzisz?