Skip to main content

Ile punktów za poszczególne wykroczenia w ruchu drogowym w 2016 roku? Taryfikator punktów karnych 2016.

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW

ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM

Naruszenia przepisów ruchu drogowego podlegające ewidencji przedstawia poniższa tabela. Poszczególnym naruszeniom przypisuje się liczbę punktów określoną w tabeli, z zastrzeżeniem przepisów § 2 rozporządzenia.

Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Kod Rodzaj czynu Kwalifikacja prawna czynu Liczba

punktów

1 2 3 4 5
A Czyny o charakterze szczególnym
01 Popełnienie przestępstwa drogowego art. 173, 174, 177 §

1 lub 2, art. 355 § 1

lub 2 k.k.

10
02 Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa art. 86 § 1 lub 2

k.w.

6
03 Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po

użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do

alkoholu

art. 87 § 1 k.w. art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d. 10
04 Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku art. 93 § 1 k.w. art. 44 ust. 2 pkt 1 p.r.d. 10
05 Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie

nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

art. 178a § 1 lub 4

k.k.

art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d. 10
06 Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego art. 86 § 1 lub 2

k.w.

6
B Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych
01 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia

pierwszeństwa pieszym

art. 97, 90 albo 86

§ 1 lub 2 k.w.

art. 26 ust. 3 pkt 2 p.r.d. 10
02 Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi art. 97, 90 albo 86

§ 1 lub 2 k.w.

art. 26 ust. 3 pkt 1 p.r.d. 10
03 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych art. 90 albo 86 § 1

lub 2 k.w.

art. 26 ust. 1 p.r.d. 10
04 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego art. 90 albo 86 § 1 art. 26 ust. 2 p.r.d. 10
pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przezjezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd lub 2 k.w.
05 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia

przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznejograniczonej sprawności ruchowej w celuumożliwienia jej przejścia

art. 90 albo 86 § 1

lub 2 k.w.

art. 26 ust. 7 p.r.d. 10
06 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas

cofania

art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w. art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d. 6
07 Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych art. 90 albo 97 k.w. art. 25 ust. 4 pkt 2 p.r.d. 5
C Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych
01 Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do

sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

art. 92 § 2 k.w. § 109 ust. 1 i 3 lub

§ 111 ust. 2 lub 3

z.s.d.

8
Niezastosowanie się do:
02 – sygnałów świetlnych art. 90 lub 92 § 1 k.w. § 95-98, § 102 ust.

2, § 104 lub § 106

z.s.d.

6
03 – sygnałów i poleceń podawanych przez osoby

uprawnione do kierowania ruchem drogowym

§ 108 ust. 2-5 z.s.d. 6
04 – sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego § 109 z.s.d. lub art.

129 ust. 2 pkt 1 lub 7 p.r.d.

6
Niestosowanie się do znaków:
05 – B-2 „zakaz wjazdu” art. 90 lub 92 § 1

k.w.

§ 17 ust. 1 z.s.d. 5
06 – B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” § 16 z.s.d. 5
07 – B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz

skręcania w prawo”

§ 22 ust. 1 z.s.d. 5
08 – C-1 do C-12 „nakaz jazdy ….” § 35 lub 36 z.s.d. 5
09 – F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasachruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania § 72 ust. 1 lub 2 albo § 75 z.s.d. 5
10 – P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa” § 87 z.s.d. 5
11 – P-4 „linia podwójna ciągła” § 86 ust. 5 z.s.d. 5
12 – B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z

przeciwka”

§ 25 z.s.d. 4
13 – B-3 do B-7 „zakaz wjazdu ….” § 18 ust. 1-8 z.s.d. 3
14 – B-13 do B-19 „zakaz wjazdu ….” § 19 lub § 20 z.s.d. 2
15 Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych art. 90, 92 § 1 k.w. 1
16 Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem

B-20 „stop”

art. 92 § 1 k.w. § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 lub ust. 4

z.s.d.

2
Niestosowanie się do znaków:
17 D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z

umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo

D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, zumieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

art. 90 lub 92 § 1

k.w.

§ 52 ust. 6 w zw. z

§ 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2

ust. 4 z.s.d.

5
18 P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”,umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b art. 90 lub 92 § 1

k.w.

§ 90 ust. 2 i § 92 albo § 90 ust. 4 i §

92 z.s.d.

5
D Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscachprzecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
01 – na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej art. 90 k.w. art. 25 ust. 1 p.r.d. 6
02 – na skrzyżowaniu oznaczonym znakamiokreślającymi pierwszeństwo przejazdu § 5 ust. 5-7 albo §

21 ust. 1 pkt 2 z.s.d.

6
03 – pojazdom szynowym art. 25 ust. 2 lub art. 16 ust. 6 p.r.d. 6
04 – rowerzystom art. 27 ust. 1-3 p.r.d. 6
05 – podczas zmiany pasa ruchu art. 22 ust. 4 p.r.d. 5
06 – w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów

poruszających się po tej samej drodze

art. 25 ust. 3 p.r.d. 5
07 – podczas włączania się do ruchu art. 17 ust. 2 p.r.d. 5
08 – podczas cofania art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d. 4
09 Nieułatwienie przejazdu pojazdowi

uprzywilejowanemu

art. 90 k.w. art. 9 p.r.d. 5
10 Naruszenie zakazu zawracania art. 97 albo 92 § 1

k.w.

art. 22 ust. 6 p.r.d. albo

§ 22 ust. 5 z.s.d.

5
11 Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowaniemanewru art. 90 lub art. 97 k.w. art. 22 ust. 5 p.r.d. 2
E Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
01 – powyżej 50 km/h art. 92a k.w. albo

art. 97 k.w.

art. 20, art. 31 ust.

1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2

lit. d p.r.d.

albo § 27, § 31 ust. 1 lub § 81 ust. 1 i 2 z.s.d.

albo

art. 21 ust. 4 p.r.d.

10
02 – od 41 do 50 km/h 8
03 – od 31 do 40 km/h 6
04 – od 21 do 30 km/h 4
05 – od 11 do 20 km/h 2
07 Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym art. 90 k.w. art. 19 ust. 2 pkt 1 p.r.d. 2
F Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania
01 Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania art. 90 k.w. art. 24 ust. 1 p.r.d. 5
02 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony art. 97 k.w. art. 24 ust. 3-5 p.r.d. 3
Naruszenie zakazu wyprzedzania:
03 – na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed

nimi

art. 97 k.w. art. 27 ust. 4 p.r.d. 10
04 – przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia art. 24 ust. 7 pkt 1 p.r.d. 5
05 – na zakrętach oznaczonych znakami

ostrzegawczymi

art. 24 ust. 7 pkt 2 p.r.d. 5
06 – na skrzyżowaniach art. 24 ust. 7 pkt 3 p.r.d. 5
07 – na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed

nimi

art. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d. 5
08 – na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio

przed nimi

art. 28 ust. 6 w zw. z art. 28 ust. 3 pkt 3

p.r.d.

5
09 Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania” art. 92 § 1 k.w. § 23 ust. 1-3 z.s.d. 5
10 Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem

wyprzedzanym

art. 90 lub art. 97 k.w. art. 24 ust. 6 p.r.d. 3
11 Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego naobszarze zabudowanym art. 97 k.w. art. 24 ust. 11 p.r.d. 3
G Naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:
01 – od zmierzchu do świtu art. 88 k.w. art. 51 ust. 1 lub ust. 6 p.r.d. 4
02 – w warunkach zmniejszonej przejrzystości

powietrza

art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a

p.r.d.

2
03 – w okresie od świtu do zmierzchu art. 51 ust. 1 p.r.d. 2
04 – w tunelu, niezależnie od pory doby art. 51 ust. 1 lub ust. 6 p.r.d. 4
Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:
06 – przednich art. 97 k.w. art. 51 ust. 5 p.r.d. 2
07 – tylnych art. 30 ust. 3 p.r.d. 2
08 Pozostawienie pojazdu bez wymaganego

przepisami oświetlenia

art. 88 k.w. art. 52 ust. 1 p.r.d. 3
09 Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami art. 90 lub 97 k.w. art. 51 ust. 3 p.r.d. 3
H Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym
Naruszenie zakazu cofania:
01 – na drodze ekspresowej lub autostradzie art. 90 lub 97 k.w. art. 23 ust. 2 p.r.d. 5
02 – w tunelu, na moście lub wiadukcie art. 23 ust. 2 p.r.d. 2
03 Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony art. 97 k.w. art. 23 ust. 1 pkt 2 p.r.d. 2
04 Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju art. 97 lub 90 k.w. art. 46, 47, 49 lub

50 p.r.d.

1
05 Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu art. 94 § 2 k.w. art. 71 p.r.d. 1
06 Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe

wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał

dźwiękowy o zmiennym tonie

art. 96a k.w. art. 66 ust. 4 pkt 3 p.r.d. 3
07 Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanegoprzez organy kontroli ruchu drogowego lub działanieto zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiegourządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia art. 97 k.w. art. 66 ust. 4 pkt 4 p.r.d. 3
08 Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej” art. 90 lub 97 k.w. art. 16 ust 1-4 p.r.d. 2
09 Naruszenie obowiązku korzystania z pasów

bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem

art. 97 k.w. art. 39 ust. 1 p.r.d. 2
12 Naruszenie obowiązku używania hełmu ochronnegoodpowiadającego odpowiednim warunkomtechnicznym przez kierującego motocyklem lubmotorowerem art. 97 k.w. art. 40 p.r.d. 2
13 Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy ztelefonu wymagającego trzymania słuchawki lubmikrofonu w ręku art. 97 k.w art. 45 ust. 2 pkt 1 p.r.d. 5
Naruszenie zakazu:
14 – objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór

oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

art. 97 k.w. art. 28 ust. 3 pkt 1 p.r.d. 4
15 – wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy art. 28 ust. 3 pkt 2 p.r.d. 4
Naruszenie przez kierującego zakazu:
16 – wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do

kontynuowania jazdy

art. 90 lub art. 97 k.w. art. 25 ust. 4 pkt 1 p.r.d. 2
17 Zakrywanie świateł oraz urządzeń

sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych

wymaganych tablic albo znaków, które powinny być

widoczne

art. 97 k.w. art. 60 ust. 1 pkt 2 p.r.d. 3
18 Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz

umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność

tych tablic

art. 97 k.w. art. 60 ust. 1 pkt 3 p.r.d. 1
19 Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub art. 90 lub art. 97 art. 32 ust. 6 p.r.d. 2
wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej k.w.
20 Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach,

wrotkach lub innym podobnym urządzeniu

art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 4 p.r.d. 5
J Przewóz osób
01 Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób

niezgodny z przepisami

art. 97 k.w. art. 39 ust. 3, art.

45 ust. 2 pkt 4 lub 5 p.r.d.

6
02 Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu

hełmów ochronnych

art. 97 k.w. art. 45 ust. 2 pkt 3

w zw. z art. 39 lub 40 p.r.d.

4
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
03 – kierującego pojazdem przewożącym dzieci lubmłodzież oraz autobusem szkolnym art. 97 k.w. art. 57 ust. 1 lub ust. 3 lub art. 57a ust. 1 lub ust. 3 p.r.d. 2
04 – kierującego innym pojazdem art. 90 k.w. art. 57 ust. 2 lub art. 57a ust. 2 p.r.d. 1
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:
05 – kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne art. 97 k.w. art. 58 ust. 1 p.r.d. 2
06 – kierującego innym pojazdem art. 90 k.w. art. 58 ust. 2 p.r.d. 1
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie art. 97 k.w. art. 63 ust. 1 p.r.d.
przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzierejestracyjnym pojazdu albo wynikających zkonstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:
07 – 1 osobę 1
08 – 2 osoby 2
09 – 3 osoby 3
10 – 4 osoby 4
11 – 5 osób 5
12 – 6 osób 6
13 – 7 osób 7
14 – 8 osób 8
15 – 9 osób 9
16 – 10 osób lub więcej 10
Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności

ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik

rolniczy, jeżeli:

art. 97 k.w. art. 63 ust. 3 pkt 2:
17 – liczba osób przekracza 5 lit. a p.r.d. 3
18 – osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy lit. c p.r.d. 3
19 Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E

01-E 05, C 07-C 16, C 17 i C 18

art. 97 k.w. art. 63 ust. 3 pkt 1, pkt 2 lit. b, pkt 3 lub

pkt 4 p.r.d.

2
20 Naruszenie warunków dopuszczalności przewozuosób samochodem ciężarowym poza kabiną

kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego

kodem E 01-E 05

art. 97 k.w. art. 63 ust. 2 pkt

1-3 p.r.d.

2
K Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową
Kierowanie pojazdem:
01 – pomimo orzeczonego przez sąd zakazu

prowadzenia pojazdu

art. 244 k.k. 0
02 – nie mając do tego wymaganych uprawnień art. 94 § 1 k.w. art. 87 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 88 lub

art. 95 p.r.d.

0
03 – nie mając przy sobie wymaganych dokumentów art. 95 k.w. art. 38 p.r.d. 0
04 Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla

pieszych

art. 90 lub art. 97 k.w. art. 26 ust. 3 pkt 3 p.r.d. 0
05 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takimmiejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji

publicznej lub na chodnik – w przypadku braku

wysepki dla pasażerów na przystanku

art. 90 lub art. 97 k.w. art. 26 ust. 6 p.r.d. 0
06 Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i

niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie

art. 97 k.w. art. 28 ust. 5 p.r.d. 0
potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg, lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym
07 Naruszenie zakazu holowania art. 90 lub 97 k.w. art. 31 ust. 2 p.r.d. 0
Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:
08 – przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów art. 90 lub art. 97 k.w. art. 32 ust. 1 p.r.d. 0
09 – niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie art. 90 lub art. 97 k.w. art. 32 ust. 2 p.r.d. 0
10 Wjeżdżanie na pas między jezdniami art. 90 lub art. 97 k.w. art. 45 ust. 1 pkt 5 p.r.d. 0
11 Używanie „szperacza” podczas jazdy art. 90 lub 97 k.w. art. 52 ust. 3 p.r.d. 0
12 Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem

uprzywilejowanym

art. 90 lub art. 97 k.w. art. 53 ust. 2 p.r.d. 0
13 Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przezosobę kierującą ruchem art. 90 lub art. 97 k.w. art. 53 ust. 3 p.r.d. 0
14 Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych art. 97 k.w. art. 54 ust. 1 lub ust. 3 p.r.d. 0
15 Bezpodstawne używanie żółtych sygnałów błyskowych art. 90 lub art. 97 k.w. art. 54 ust. 4 p.r.d. 0
16 Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim art. 97 k.w. art. 60 ust. 1 pkt 1 p.r.d. 0
17 Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został

zarejestrowany

art. 97 k.w. art. 60 ust. 1 pkt 4 p.r.d. 0
18 Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnikjest w ruchu art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 1 p.r.d. 0
19 Używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do

środowiska lub nadmiernym hałasem

art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 2 p.r.d. 0
20 Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju

na obszarze zabudowanym

art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 3 p.r.d. 0
21 Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwaleelementami przeciwślizgowymi art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 5 p.r.d. 0
22 Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem art. 97 k.w. art. 60 ust. 3 p.r.d. 0
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:
23 – powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy

całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu

art. 97 k.w. art. 61 ust. 1 p.r.d. 0
24 – naruszający stateczność pojazdu art. 61 ust. 2 pkt 2 p.r.d. 0
25 – utrudniający kierowanie pojazdem art. 61 ust. 2 pkt 3 p.r.d. 0
26 – ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice

rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które

pojazd jest wyposażony

art. 61 ust. 2 pkt 4 p.r.d. 0
27 Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub

wywoływaniem nadmiernego hałasu

art. 97 k.w. art. 61 ust. 3 p.r.d. 0
28 Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń – bez odpowiedniego

zabezpieczenia

art. 97 k.w. art. 61 ust. 3 p.r.d. 0
29 Niezabezpieczenie urządzeń służących domocowania ładunku przed rozluźnieniem się,

swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas

jazdy

art. 97 k.w. art. 61 ust. 4 p.r.d. 0
30 Naruszenie przepisów o przewozie ładunków

sypkich

art. 97 k.w. art. 61 ust. 5 p.r.d. 0
31 Przewożenie ładunku nieoznaczonego luboznaczonego w niewłaściwy sposób art. 97 k.w. art. 61 ust. 8 w zw. z art. 61 ust. 9 p.r.d. 0
Przejazd bez zezwolenia:
32 – pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenieokreślonych gabarytów art. 97 k.w. art. 61 ust. 11: w zw. z art. 61 ust. 2

pkt 1, ust. 6, ust. 8 lub ust. 10 p.r.d.

0
33 – zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna

liczbie pojazdów bądź długości

art. 97 k.w. art. 62 ust. 4, 4a,

4b p.r.d.

0
34 Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu

do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego

art. 97 k.w. art. 62 ust. 1 p.r.d. 0
35 Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasiejazdy przez kierującego przewożącego osobę art. 97 k.w. art. 63 ust. 5 p.r.d. 0
pojazdem silnikowym
Z Naruszenia, którym nie przypisano wartości punktowej
01 Inne naruszenie przepisów ruchu drogowego

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com