Skip to main content

Ministerstwo planuje zwiększenie puli pytań w teście na prawo jazdy. Nowe pytania mają pojawić się już we wrześniu tego roku.

W zasadzie artykuł można było zacząć bardziej krwiście, na przykład: “Testy na prawo jazdy będą trudniejsze”, albo “We wrześniu nie zdasz testów na prawo jazdy (a potem umrzesz)”, ale że ministerstwonaukijazdy.pl nie jest tworem mięsożernym zaczniemy delikatniej 😉

Ile pytań jest naprawdę?

Obecnie baza liczy 2661 pytań egzaminacyjnych – to ogólna liczba pytań ze wszystkich kategorii prawa jazdy. Już we wrześniu 2016 do puli pytań zostanie dodanych 441 nowych. Nowe pytania zostały opracowane przez podmioty zewnętrzne i zweryfikowane w 2015 roku. Czytaj więcej o nowych pytaniach w testach na prawo jazdy:  Ile jest pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy?

Informacje na temat powiększenia bazy pytań uzyskał serwis zdamyto.com. Oto oficjalna odpowiedź Komisji ds Weryfikacji i Rekomendacji Pytań Egzaminacyjnych działającej przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa:

Przy okazji przypominamy: Cała baza pytań egzaminacyjnych jest obecnie jawna. Podstawa prawna: Art. 51, ust. 2b ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z obowiązującą ustawą o kierujących pojazdami pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Nowe pytania w testach na prawo jazdy powiększą pulę pytań oferowaną przez zdamto.

Uwaga, błąd w testach na prawo jazdy. Oficjalne stanowisko Komisji


2 Comments

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com