Skip to main content

Niedawno pisaliśmy wypowiedzi komisji weryfikacyjnej dotyczącej błędu w testach na prawo jazdy sprzedawanych przez sporą część dystrybutorów. Jaki wpływ na testy na prawo jazdy ma komisja?

Komisja weryfikacyjna, obok weryfikowania pytań, które dostarczają podmioty zajmuje się zweryfikowaniem aktualnie istniejącej bazy pytań na prawo jazdy.

Uwaga, błąd w testach na prawo jazdy. Oficjalne stanowisko Komisji

Skład komisji

Komisja weryfikująca i rekomendująca pytania egzaminacyjne liczy 37 osób.

 • przewodniczący,
 • sekretarz,
 • 6 egzaminatorów – 3-letni staż pracy jako egzaminator,
 • 6 instruktorów (uprawnienia  A, B, C, D albo A, B, C) – 3-letni staż pracy jako instruktor,
 • 3 instruktorów techniki jazdy  (uprawnienia  A, B, C, D) – 3-letni staż pracy jako instruktor,
 • 5 ekspertów z dziedzin przepisów dotyczących ruchu oraz  transportu drogowego, kierujących pojazdami i czasu pracy kierowców,
 • 2 ekspertów z dziedziny medycyny ratunkowej
 • 2 psychologów,
 • 3 ekspertów z dziedziny filologii polskiej,
 • 3 ekspertów z dziedziny dydaktyki nauczania i metodyki,
 • 3 osoby znające język migowy,
 • 2 ekspertów z certyfikatem językowym przynajmniej C1 z języków angielski i niemiecki.

Najświeższe pytania w testach na prawo jazdy opracowane zostały przez podmioty zewnętrzne. Pytania zostały poddane weryfikacji w 2015 roku. Nowe pytania mają trafić do bazy we wrześniu 2016.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com