Testy na prawo jazdy – najtrudniejsze pytania 2020 roku

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy łatwo oblać przez… najprostsze pytania. Oto lista 10 “najtrudniejszych” pytań z testów na prawo jazdy. 

Zestawienie najtrudniejszych pytań z testów na prawo jazdy przygotowało ZdamyTo.com w oparciu o statystyki błędnych odpowiedzi.

Dodanie nowych pytań do testów na prawo jazdy – w tym zagadnień, które do tej pory na egzaminach nie były poruszane – może poważnie zmienić poniższe zestawienie.

Póki co – poniżej pytania na które padało najwięcej błędnych odpowiedzi od początku 2020 roku.

http://ministerstwonaukijazdy.pl/jak-uczyc-sie-testow-na-prawo-jazdy-wielu-kursantow-tego-nie-potrafi/

Czy kierując pojazdem od zmierzchu do świtu masz obowiązek stale zachowywać szczególną ostrożność?

testy na prawo jazdy

Odpowiedź: Nie.

Dlaczego? Przepisy nie nakazują zachowania szczególnej ostrożności w przypadku jazdy nocą czyli od zmierzchu do świtu. Szczególną ostrożność należy zachować w ściśle określonych przez prawo o ruchu drogowym sytuacjach np: wyprzedzanie, włączenie się do ruchu. Musisz nauczyć się rozróżniać sytuacje w których należy zachować szczególną ostrożność, a kiedy wystarczy zwykła ostrożność.

Czy na tej drodze poza obszarem zabudowanym dopuszcza się wyprzedzanie pojazdu silnikowego z prawej strony?

testy na prawo jazdy

Odpowiedź: Nie

Dlaczego? Bo poza obszarem zabudowanym wyprzedzać od prawej strony wolno tylko na jezdni, gdzie są co najmniej 3 pasy ruchu w jednym kierunku. W tej sytuacji widoczne są tylko 2 pasy w jednym kierunku.

Czy podczas manewru wymijania należy zawsze zachować szczególną ostrożność?

testy na prawo jazdy

Odpowiedź: Nie

Dlaczego? Bo podczas wymijania nie musisz zachowywać szczególnej ostrożności, wystarczy zachować ostrożność. Szczególną ostrożność należy zachować w ściśle określonych przez prawo o ruchu drogowym sytuacjach np.: wyprzedzanie, włączenie się do ruchu.

Czy zakaz wyrażony umieszczonym z prawej strony jezdni znakiem pionowym obowiązuje od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania włącznie?

testy na prawo jazdy

Odpowiedź: Nie

Dlaczego? Bo widoczny zakaz skrętu w prawo obowiązuje tylko na najbliższym skrzyżowaniu. “Zakaz skręcania w prawo” Zabrania skręcania w prawo. Zakaz wyrażony znakiem B-22 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-22 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd przy prawej krawędzi jezdni bezpośrednio za przejściem dla pieszych?

testy na prawo jazdy

Odpowiedź: Tak

Dlaczego? Przepisy prawa drogowego nie zabraniają w tej sytuacji zatrzymania bezpośrednio za przejściem dla pieszych, a warunki regulujące zasady zatrzymania i postoju są tutaj spełnione. W tej sytuacji zatrzymanie za przejściem nie utrudnia nikomu ruchu ani nie powoduje jego zagrożenia. Nie ma też obawy, że twoje zatrzymanie zmusi innych do najeżdżania na linię podwójną ciągłą P-4. Przepisy zabraniają zatrzymania za przejściem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu. Prawy pas jest tutaj przeznaczony do postoju.

Czy wraz ze wzrostem zawartości alkoholu we krwi czas reakcji kierującego na bodźce wzrokowe ulega skróceniu?

testy na prawo jazdy

Odpowiedź: Nie

Dlaczego? Bo raczej można przypuszczać, że czas reakcji kierującego na bodźce wzrokowe ulegnie wydłużeniu.

Czy ten znak pionowy ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo?

testy na prawo jazdy

Odpowiedź: Nie

Dlaczego?  Bo definicja tego znaku nie precyzuje w którym kierunku jest drugi zakręt. Znak ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo.

Czy jadąc samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3 tony możesz skręcić w prawo za tym znakiem?

testy na prawo jazdy

Odpowiedź: Oczywiście, że tak.

Dlaczego? Bo zakaz dotyczy pojazdów ciężarowych, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych. Ty jedziesz samochodem osobowym i mimo, że masa całkowita Twojego pojazdu przekracza 2,5 t to wolno Ci skręcić w prawo.

Czy w tej sytuacji za widocznym znakiem wolno Ci zająć prawy skrajny pas ruchu?

testy na prawo jazdy

Odpowiedź: Tak

Dlaczego? Bo oznakowanie wyznacza pas dla autobusów, możesz jednak zająć ten pas jeśli zamierzasz skręcić w prawo na skrzyżowaniu.

Czy masz prawo zatrzymać pojazd pod wiaduktem, gdy znaki tego nie zabraniają?

testy na prawo jazdy

Odpowiedź: Tak

Dlaczego? Bo żadne przepisy nie zabraniają zatrzymania pojazdu pod wiaduktem.

Co o tym sądzisz?