Skip to main content

Grupa posłów zgłosiła zapytanie do ministra infrastruktury i budownictwa dotyczące egzaminów teoretycznych na prawo jazdy. Ministerstwo jeszcze nie odpowiedziało.

Zapytanie zostało wystosowane 8 sierpnia 2016.  Złożyli posłowie: Andrzej Kobylarz, Wojciech Bakun, Barbara Chrobak, Maciej Masłowski, Jarosław Porwich, Stefan Romecki, Paweł Skutecki, Paweł Szramka, Agnieszka Ścigaj.

Pytania do ministerstwa:

  1. Ile pytań liczy obecnie baza pytań na prawo jazdy, z podziałem na poszczególne kategorie?
  2. Czy wśród zweryfikowanych przez Komisję do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy, pojawiły się pytania ocenione negatywnie i usunięte z bazy?
  3. Czy wśród pytań zweryfikowanych negatywnie pojawiły się takie, które kandydaci na kierowców otrzymywali wcześniej w swoich zestawach na egzaminie państwowym?

Zapytanie nr 855 do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie egzaminów teoretycznych na prawo jazdy

Zapytanie dotyczące liczby pytań w puli pytań wykorzystywanych w testach na prawo jazdy złożyło też zdamyto.comZgodnie  odpowiedzią komisji weryfikacyjnej, ogólna liczba pytań stosowanych w egzaminach teoretycznych na prawo jazdy wynosi 2661.

Kopia odpowiedzi Ministerstwa

testy na prawo jazdy

Testy na prawo jazdy z błędami

Już wcześniej zdamyto.com wystosowało zapytanie do komisji weryfikacyjnej dotyczące odpowiedzi na jedno z pytań wchodzącego w skład oficjalnej puli. Niektórzy dystrybutorzy testów na prawo jazdy dysponowali nieprawidłowym kluczem odpowiedzi. Uwaga, błąd w testach na prawo jazdy. Oficjalne stanowisko Komisji.

Wcześniej, wątpliwości budziło inne pytanie. Czytaj: Błąd w testach PWPW?

Pomysły na zmianę egzaminów na prawo jazdy


Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com