Skip to main content

Testy na prawo jazdy: Nabieraj wprawy i utrwalaj działy, które sprawiają Ci szczególną trudność. W ten sposób skutecznie przygotujesz się do egzaminu na prawo jazdy.

PWPW oraz właściciel portalu ZdamyTo.com w ramach umowy o współpracy udostępniają katalog pytań egzaminacyjnych kat. B wyodrębnionych z oficjalnej bazy pytań służących sprawdzaniu kwalifikacji i przeprowadzaniu teoretycznej części egzaminów państwowych na prawo jazdy przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami.

 

Testy na prawo jazdy – nauka działami

 

CZĘŚĆ PODSTAWOWA

 • 1. ZNAKI DROGOWE PIONOWE OSTRZEGAWCZE

  Dział składa się z 42 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  odległość znaku od miejsca niebezpiecznego w obszarze zabudowanym, odległość znaku od miejsca niebezpiecznego poza obszarem zabudowanym, tabliczki do znaków, skrzyżowania dróg, pierwszeństwo na skrzyżowaniach, używanie świateł zewnętrznych w związku z miejscami niebezpiecznymi, przejazdy kolejowe i tramwajowe, szczególna ostrożność, zakręty

  NAUKA DZIAŁU

 • 2. ZNAKI DROGOWE PIONOWE: NAKAZU I ZAKAZU

  Dział składa się z 83 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  obowiązki kierowcy, właściwe zachowanie za i przed znakami, ograniczenia i zakazy w ruchu, obowiązywanie, tabliczki do znaków, skrzyżowania dróg, miejsca niebezpieczne, dostosowanie toru ruchu, zachowanie wobec pieszych i rowerzystów

  NAUKA DZIAŁU

 • 3. ZNAKI DROGOWE PIONOWE: INFORMACYJNE, KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI, UZUPEŁNIAJĄCE, DODATKOWE

  Dział składa się z 49 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  informacje, zalecenia, zamieszczenie, znaczenie, obowiązywanie, ułatwienia w poruszaniu się, dostosowanie kierunku jazdy, orientacja, rodzaj i sposób korzystania z drogi, informacja o obiektach przydrożnych lub w jej pobliżu, pierwszeństwo

  NAUKA DZIAŁU

 • 4. ZNAKI DROGOWE POZIOME

  Dział składa się z 57 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  skrzyżowania, miejsca niebezpieczne, prawidłowy tor ruchu, rodzaje i występowanie, zakazy, ograniczenia, ostrzeżenia, nakazy, informacje, barwa, punktowe elementy odblaskowe

  NAUKA DZIAŁU

 • 5. SYGNAŁY ŚWIETLNE, SYGNAŁY OSÓB KIERUJĄCE RUCHEM, SYGNAŁY ŚWIETLNE POJ. UPRZYWILEJOWANYCH

  Dział składa się z 67 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  Osoby kierujące ruchem:
  nadrzędność poleceń osób kierujących ruchem nad innymi znakami i sygnałami drogowymi, osoby uprawnione do kierowania ruchem, osoby uprawnione do kontroli ruchu, rodzaje sygnałów i poleceń wydawanych przez osoby oprawnione do kierowania ruchem, zachowanie się na skrzyżowaniach
  Sygnały świetlne wysyłane przez pojazdy uprzywilejowane w ruchu
  rodzaje sygnałów świetlnych wysyłanych przez pojazdy uprzywilejowane, zachowanie się na drodze w odniesienu do pojazdów uprzywilejowanych, sygnał dźwiękowy pojazdów uprzywilejowanych, zachowanie się na skrzyżowaniach
  Sygnały świetlne
  nadrzędność sygnałów świetlnych nad znakami ustalającymi pierwszeństwo na skrzyżowaniu, rodzaje sygnałów świetlnych wysyłanych przez pojazdy uprzywilejowane, zawracanie na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, warunkowe skręcanie na skrzyżowaniu, sygnały świetlne dla pieszych, zachowanie się na skrzyżowaniach, szczególna ostrożność, sygnały świetlne nad pasami ruchu, zezwolenia, zakazy, nakazy

  NAUKA DZIAŁU

 • 6. ŚWIATŁA ZEWNĘTRZNE, SYGNAŁY DŹWIĘKOWE – UŻYTKOWANIE

  Dział składa się z 37 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  Swiatła zewnętrzne
  używanie świateł zewnętrznych w zależności od warunków atmosferycznych, używanie świateł zewnętrznych w zależności od pory dnia, używanie świateł zewnętrznych w zależności od geometrii drogi
  Sygnalizowanie awarii
  obowiązki w zakresie stosowania oświetlenia zewnętrznego pojazdu, ograniczona przejrzystość powietrza, postój pojazdu, zmiana kierunku jazdy
  Sygnał dźwiękowy
  zasadnośc użycia sygnału dźwiękowego, warunki techniczne sygnału dźwiękowego, ograniczona przejrzystość powietrza – wyprzedzanie, użycie sygnału w obszarze zabudowanym

  NAUKA DZIAŁU

 • 7. WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU, PIERWSZEŃSTWO AUTOBUSÓW WŁĄCZAJĄCYCH SIĘ DO RUCHU

  Dział składa się z 34 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  Włączanie się do ruchu
  autobusy szkolne, szczególna ostrożność, okoliczności w jakich zachodzi włączania się do ruchu, obowiązki kierującego przy włączaniu się do ruchu, sygnalizowanie
  Pierwszeństwo autobusów włączających się do ruchu
  obowiązki kierującego podczas przejeżdżania obok przystanku autobusowego, autobusy szkolne, szczególna ostrożność, prędkość pojazdu przy zbliżaniu się do zatoki na której stoi autobus,
  umożliwienie włączenia się do ruchu autobusu lub trolejbusa

  NAUKA DZIAŁU

 • 8. ZMIANA PASA RUCHU, SKRĘCANIE, ZMIANA KIERUNKU JAZDY

  Dział składa się z 44 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  Zmiana pasa ruchu
  pierwszeństwo przejazdu przy zmianie pasa ruchu, szczególna ostrożność, sygnalizowanie zmiany pasa ruchu, znaki poziome
  Skręcanie i zmiana kierunku jazdy
  sygalizowanie manewru, tor jazdy pojazdu, pierwszeńswo względem innych uczestników ruchu, zawracanie, zmiana pasa ruchu, sygnały świetlne zezwalające na zmianę kierunku jazdy

  NAUKA DZIAŁU

 • 9. WYPRZEDZANIE

  Dział składa się z 43 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  sygnalizowanie manewru, znaki poziome uniemożliwjające lub utrudniające wyprzedzanie, odległość od pojazdu wyprzedzanego, wyprzedzanie rowerzystów, zmiana świateł z drogowych na mijania, szczególna ostrożność, wyprzedzanie z prawej strony, wyprzedzanie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, znaki drogowe zakazujące wyprzedzania, miejsca w których wyprzedzanie jest zabronione, prędkość pojazdu w trakcie i po wyprzedzaniu, zmiana pasa ruchu, wyprzedzanie na autostradzie, warunki drogowe, kryteria bezpiecznego wyprzedzania, wyprzedzanie kolumny pieszych, wyprzedzanie pojazdu zaprzęgowego, ograniczona przejrzystość powietrza

  NAUKA DZIAŁU

 • 10. WYMIJANIE, OMIJANIE, COFANIE, ZAWRACANIE, ZATRZYMANIE, POSTÓJ

  Dział składa się z 53 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  Wymijanie
  odstęp od pojazdu wymijanego, używanie świateł zewnętrznych pojazdu, znaki regulujące pierwszeństwo przejazdu, zwężone odcinki drogi,wymijanie na zwężonym odcinku jezdni
  Omijanie
  zmiana pasa ruchu, autobusy szkolne, znaki poziome, sygnalizowanie manewru, odległość od pojazdu lub przeszkody, omijanie stojącego na przystanku autobusu / trolejbusa, omijanie pojazdów przed przejazdem kolejowym, omijanie pojazdów przed przejściem dla pieszych
  Cofanie
  ocena sytuacji wokół pojazdu, światła zewnętrzne związane z cofaniem, szczególna ostrożność, pierwszeństwo przejazdu, zachowanie wobec pieszego, miejsca w ktorych cofanie jest zabronione, drogi jednokierunkowe, drogi objęte zakazem cofania, zmiana kierunki jazdu podczas cofania
  Zawracanie
  sygnalizacja świetlna (zezwolenia, zakazy, zezwolenia warunkowe), znaki zezwalające i zakazujące zawracania, sygnalizowanie manewru, zawracanie na skrzyżowaniach, znaki poziome, zmiana pasa ruchu, szczególna ostrożność, miejsca w których zawracanie jest zabronione, zawracanie na drodze dwujezdniowej, drogi objęte zakazem zawracania
  Zatrzymanie
  znaki zakazujące zatrzymania, miejsca objęte zakazem zatrzymania, rodzaje zatrzymania, światła zewnętrzne pojazdu, kultura jazdy, wyłączenie świateł zewnętrznych pojazdu, podczas zatrzymania w nocy
  Postój pojazdu
  gdzie zabroniony jest postój pojazdu, znaki zakazujące postoju, warunki bezpiecznego postoju, kultura jazdy i odpowiedzialnośc kierowcy, postój pojazdu w nocy, sygnalizowanie awarii

  NAUKA DZIAŁU

 • 11. SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ, OGRANICZONE ZAUFANIE, NIEDOSTATECZNA WIDOCZNOŚĆ

  Dział składa się z 50 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  Szczególna ostrożność
  sytuacje w ktorych należy zachować szczególną ostrożność, odpowiedzialność kierowcy, umiejetnośc przewidywania zachowania innych użytkowników drogi
  Ograniczone zaufanie
  umiejetnośc przewidywania zachowania innych użytkowników drogi, zachowanie względem pieszych i rowerzystów, zachowanie względem innych kierujących, wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, odpowiedzialność kierowcy
  Niedostateczna widoczność
  warunki pogodowe, dostosowanie prędkości do warunków pogodowych

  NAUKA DZIAŁU

 • 12. RUCHU OKRĘŻNY, RUCH NA AUTOSTRADACH I DROGACH EKSPRESOWYCH

  Dział składa się z 47 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  Ruch na autostradach i drogach ekspresowych:
  warunki wjazdu, zabronione czynności(cofanie,zawracanie), postępowanie w przypadku awarii (wypadku, karambolu), holowanie, właściwe pasy ruchu,pasy włączania i wyłączania, prędkość;
  Ruch okrężny:
  zajmowanie pasów w zależności od zamierzonych manewrów, ustępowanie pierwszeństwa, kierunkowskaz;

  NAUKA DZIAŁU

 • 13. PIERWSZEŃSTWO PRZEJAZDU NA SKRZYŻOWANIACH RÓWNORZĘDNYCH

  Dział składa się z 29 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  szczególna ostrożność, pierwszeństwo pojazdów uprzywilejowanych, ograniczone zaufanie, sygnalizowanie zamiaru skręcania na skrzyżowaniu, pierwszeństwo tramwajów, skrzyżowania o ruchu okrężnym, ustąpienie pierwszeństwa pieszym

  NAUKA DZIAŁU

 • 14. PIERWSZEŃSTWO PRZEJAZDU NA SKRZYŻOWANIACH ZE ZNAKAMI OKREŚLAJĄCYMI PIERWSZEŃSTWO PRZEJAZDU

  Dział składa się z 46 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  znaki ustalające pierwszeństwo przejazdu, znaki określające przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu, zatrzymywanie się na skrzyżowaniu w związku ze znakami pionowymi i poziomymi, znaki poziome,
  wyznaczanie miejsca zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, pierwszeństwo pieszych, szczególna ostrożność i ograniczone zaufanie, pierwszeństwo przejazdu tramwajów, pierwszeństwo przejazdu rowerzystów,
  pojazdy uprzywilejowane, zmiana pasa ruchu w związu ze zmianą kierunku jazdy, skrzyżowania o ruchu okrężnym

  NAUKA DZIAŁU

 • 15. PIERWSZEŃSTWO PRZEJAZDU NA SKRZYŻOWANIACH Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ OKREŚLAJĄCĄ PIERWSZEŃSTWO

  Dział składa się z 38 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  obowiązki wobec pieszego, wykonywanie warunkowego skretu w lewo lub w prawo, skrzyżowania bezkolizyjne, zmiana pasa ruchu, hierarchia znaków i sygnałów drogowych, opuszczenie skrzyżowania na żółtym świetle

  NAUKA DZIAŁU

 • 16. SKRZYŻOWANIE DROGI Z TORAMI POJAZDÓW SZYNOWYCH, PRZEJAZDY KOLEJOWE

  Dział składa się z 44 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  szczególna ostrożność; przejazdy sterowanie przez dróżnika, sygnalizacją świetlną, zaporami, półzaporami; przejazdy niesterowane; zatrzymanie w związku ze znakiem STOP,linią obowiązkowego zatrzymania,krzyżem św.Andrzeja; ruch tramwajowy

  NAUKA DZIAŁU

 • 17. ZACHOWANIE WOBEC PIESZYCH, PIESZYCH IDĄCYCH W KOLUMNIE ORAZ DZIECI

  Dział składa się z 44 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  Zachowanie wobec pieszych
  pierwszeństwo w przypadku przechodzenia pieszego na przejściu dla pieszych, pierwszeństwo w przypadku przechodzenia pieszego poza przejściem dla pieszych, przechodzenie przez jezdnie osób niepełnosprawnych lub używających specjalnego oznaczenia, zasady używania sygnału dźwiękowego wobec pieszego, zachowanie w rejonie przejśc dla pieszych, szczególna ostrożność i ograniczone zaufanie w stosunku do pieszego, skręcanie na skrzyżowaniach
  Zachowanie wobec pieszych idących w kolumnie
  odległość przy wyprzedzaniu kolumny pieszych, używanie świateł zewnętrznych pojazdu
  Zachowanie wobec dzieci
  szczególna ostrożność i ograniczone zaufanie, znaki drogowe ostrzegające o dzieciach na drodze, pierwszeństwo na przejściu dla pieszych, używanie sygnału dźwiękowego w obszarze zabudowanym

  NAUKA DZIAŁU

 • 18. ZACHOWANIE WOBEC ROWERZYSTÓW I POJAZDÓW ZAPRZĘGOWYCH

  Dział składa się z 39 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  Zachowanie wobec rowerzystów
  pierwszeństwo przejazdu na przejazdach dla rowerów, znaki drogowe wyznaczające drogę przeznaczoną dla rowerów, wyprzedzanie innych pojazdów przez rowerzystów, pierwszeństwo przejazdu pojazdów zaprzęgowych, pierwszeństwo przejazdu w przypadku przejeżdżania przez pas dla rowerzystów, używanie sygnału dźwiękowego wobec rowerzysty w obszarze zabudowanym

  NAUKA DZIAŁU

 • 19. WYPADKI, KOLIZJI I AWARIE NA DRODZE, A WŁAŚCIWE ZACHOWANIE

  Dział składa się z 56 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  Wypadki, kolizje
  udzielanie pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń drogowych, wzywanie służb ratowniczych, obowiązki wobec innych uczestników zdarzenia drogowego, czyności jakich nie wolno wykonać uczestnikowi kolizji lub wypadku na miejscu zdarzenia, czyności jakie powinien wykonać uczestnik kolizji czy wypadku na miejscu zdarzenia, oznaczanie miejsca zdarzenia – używanie świateł awaryjnych pojazdu
  Awarie na drodze
  oznaczanie awarii samochodu na poszczególnych kategoriach dróg, zasady używania świateł awaryjnych pojazdu, jazda po autostradach i drogach ekspresowych, holowanie pojazdu – oznaczanie pojazdu holowanego

  NAUKA DZIAŁU

 • 20. TOR RUCHU POJAZDU, RUCH PRAWOSTRONNY

  Dział składa się z 44 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  jazda możliwie blisko prawej krawędzi jezdni – uzasadnione i nieuzasadnione; zajmowanie pasów ruchu przed skrzyżowaniem, na skrzyżowaniu i na wyjściu ze skrzyżowania przy ruchu innych pojazdów i przy braku innych uczestników ruchu drogowego; strzałki kierunkowe a ich brak, linie prowadzące przez skrzyżowanie, tor ruchu na rondach, szczególna ostrożność przy zmianie toru, pasa ruchu, kierunku jazdy, obserwacja, kierunkowskazy, ustępowanie pierwszeństwa, pozostawienie miejsca, zmiana toru i ustępowanie pierwszeństwa pieszym i rowerzystom.

  NAUKA DZIAŁU

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA

 • 1. UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO – PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW, ZASAD KULTURY NA DRODZE

  Dział składa się z 43 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  uczestnik ruchu drogowego, pieszy, rowerzysta, motorowerzysta, motocyklista, znajomość i nieznajomość przepisów ruchu drogowego,wpływ alkoholu i podobnie działających środków; ograniczone zaufanie w stosunku do dzieci, osób niepełnosprawnych, osób pod wpływem alkoholu i podobnie działających środków,
  ruch lokalny, strefy ruchu i strefy zamieszkania

  NAUKA DZIAŁU

 • 2. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWCY

  Dział składa się z 64 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  uprawnienia, wymagania wiekowe i kategorie praw jazdy, wydawanie praw jazdy, zatrzymywanie, cofanie i przywracanie uprawnień, stan zdrowia, badania lekarskie, badania psychologiczne,kontrola ruchu drogowego, mandaty (punkty karne, sądy), wykroczenia, przestępstwa, taryfikator mandatów i punktów karnych,

  NAUKA DZIAŁU

 • 3. DOPUSZCZALNE PRĘDKOŚCI W POLSCE

  Dział składa się z 70 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  w obszarze niezabudowanym, w obszarze zabudowanym, w strefie zamieszkania, w strefie ruchu, na drogach ekspresowych i autostradach

  NAUKA DZIAŁU

 • 4. WYPOSAŻENIE POJAZDU: (LUSTERKA, WYCIERACZKI SZYB, PASY, ZAGŁÓWKI, FOTELIKI, APTECZKA)

  Dział składa się z 68 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  siedzenie, oparcie, zagłówek, lusterka, pasy, foteliki, kierownica,dźwignia zmiany biegów, pedały sprzęgła, hamulca, przyspieszenia, wycieraczki szyb, spryskiwacze, radio, CB radio, antyradar, GPS, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe

  NAUKA DZIAŁU

 • 5. WARUNKI TECHNICZNE W ZWIĄZKU Z ZACHOWANIEM BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE

  Dział składa się z 71 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  homologacja pojazdów ich części i wyposażenia, rejestracja pojazdu, tablice rejestracyjne, oznakowanie w ruchu międzynarodowym, dowód rejestracji, karta pojazdu, przeglądy techniczne, przeglądy w Autoryzowanej Stacji Obsługi; obsługa codzienna – czystość szyb, lusterek, świateł;

  NAUKA DZIAŁU

 • 6. TECHNIKA KIEROWANIA POJAZDEM

  Dział składa się z 91 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  ruszanie, ruszanie na wzniesieniu; przyspieszenie, zmiana biegów, „z gazem”, „bez gazu”, na luzie, omijanie, wyprzedzanie, zawracanie, cofanie, technika jazdy na zakrętach, spadkach, wzniesieniach, hamowanie, hamowanie z ABS, hamowanie bez ABS, poślizg, reakcja i tor ruchu,

  NAUKA DZIAŁU

 • 7. OBSŁUGA POJAZDU ORAZ PRZEWÓZ OSÓB I ŁADUNKÓW

  Dział składa się z 76 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  obsługa codzienna i okresowa; układ smarowania, układ chłodzenia, układ hamulcowy, układ zasilania, układ wydechowy, katalizator, bezpieczeństwo przy obsłudze, przewóz osób pojazdem, rozmieszczenia pasażerów, przewóz ładunków, przewóz ładunków na przyczepie

  NAUKA DZIAŁU

 • 8. BEZPIECZNY ODSTĘP I DROGA HAMOWANIA POJAZDU

  Dział składa się z 65 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  odstęp od poprzednika, odstęp boczny od pojazdów jednośladowych oraz pieszych, odstęp pojazdu z tyłu, odstęp w zależności od stanu nawierzchni i prędkości, droga reakcji, droga hamowania, droga zatrzymania, wpływ sposobu hamowania oraz czasu reakcji na drogę hamowania, wpływ stanu nawierzchni na drogę hamowania, wpływ prędkości na drogę zatrzymania

  NAUKA DZIAŁU

 • 9. NIEBEZPIECZNE SYTUACJE I WARUNKI DROGOWE

  Dział składa się z 96 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  zagrożenia w ruchu drogowym, jazda w nocy, niedostateczna widoczność, jazda we mgle lub podczas mżawki lub deszczu, kałuże, poślizg wodny, jazda w zimie po śniegu ( lodzie, przez zaspy), koleiny, boczny wiatr, wichura, jazda z przyczepą

  NAUKA DZIAŁU

 • 10. OBSŁUGA OŚWIETLENIA, TABLICY ROZDZIELCZEJ, ZAWIESZENIA I OGUMIENIA

  Dział składa się z 92 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  instalacja elektryczna, akumulator, obsługa świateł – ich rodzaje i przeznaczenie, tablica wskaźników, kontrolki, prędkościomierz, obrotomierz, dbałość o zawieszenie, amortyzatory, dbałość, obsługa ogumienia,wymiana opony, opony letnie,opony zimowe,opony z trwałymi elementami antypoślizgowymi,

  NAUKA DZIAŁU

 • 11. PIERWSZA POMOC

  Dział składa się z 85 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  Zasady udzielania pierwszej pomocy
  podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku, ocena stanu poszkodowanego, powiadomienie służb ratowniczych, sztuczne oddychanie
  Poszkodowani w wypadku
  nieprzytomny poszkodowany, rodzaje ran odniesionych w wypadkach

  NAUKA DZIAŁU

 • 12. WYPADKI I KOLIZJE – ZACHOWANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

  Dział składa się z 39 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  Wypadki, kolizje
  udzielanie pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń drogowych, wzywanie służb ratowniczych, obowiązki wobec innych uczestników zdarzenia drogowego, czyności jakich nie wolno wykonać uczestnikowi kolizji lub wypadku na miejscu zdarzenia, czyności jakie powinien wykonać uczestnik kolizji czy wypadku na miejscu zdarzenia, oznaczanie miejsca zdarzenia – używanie świateł awaryjnych pojazdu
  Awarie na drodze
  oznaczanie awarii samochodu na poszczególnych kategoriach dróg, zasady używania świateł awaryjnych pojazdu, jazda po autostradach i drogach ekspresowych, holowanie pojazdu – oznaczanie pojazdu holowanego
  Błędy człowieka jako najczęstsza przyczyna wypadków drogowych

  NAUKA DZIAŁU

 Spróbuj swoich sił w trybie egzaminu

Testy na prawo jazdy – egzamin

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com