Znaki? Mylą się w testach. A w różnych krajach są różne

Przyszli kierowcy miewają problem ze znakami drogowymi. Jak pokazały statystyki zdamyto.com, tyko w przypadku znaku A-32: oszronienie jezdni ilość niepoprawnych odpowiedzi dochodzi do… 60%

Testy na prawo jazdy: jedno z “trudniejszych” pytań

W testach na prawo jazdy znak  A-32: oszronienie jezdni bywa mylony ze znakiem  A-15: śliska jezdnia:

Czy ten znak ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego zawilgoceniem jezdni?

testy na prawo jazdy

Oczywiście zgodnie z definicją znaku  A-32: oszronienie jezdni znak ten ostrzega przed mogącym występować na drodze oszronieniem jezdni lub gołoledzią.

Fakt, stosowany jest wyłącznie w okresie zimowym przed mostami i wiaduktami, na których oszronienie jezdni lub gołoledź pojawia się, gdy nie występuje jeszcze na innych odcinkach drogi oraz w pobliżu rzek i zbiorników wodnych, ale nie ostrzega przed zawilgoceniem

Zdajesz w Polsce, a za granicą niespodzianka

Wprawdzie w całej Europie stosowany jest jednolity system symboli zgodny z Konwencją wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r. (Dz.U. z 1988 r. Nr 5, poz. 42), to w poszczególnych krajach znaki mogą się różnić. Czasem znacznie.

Występują niewielkie różnice graficzne oraz kolorystyczne (w większości krajów europejskich stosowane jest tło barwy białej, w niektórych – tereny byłej Jugosławii – występują jednocześnie znaki z tłem żółtym i białym).

Tylko znaki ostrzegawcze mogą występować w różnych wersjach kolorystycznych. Odmienne może być też zastosowanie symboli w znakach:

Dane dotyczące statystyk testów na prawo jazdy udostępniło zdamyto.com.

 

Co o tym sądzisz?