Skip to main content

Szykują się kolejne zmiany w egzaminach na prawo jazdy.  Tym razem obejmą one egzaminy teoretyczne. 

Dziś zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. I z 2015 roku, poz. 155 ze zm.):

Pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Tajna baza pytań – czytaj więcej

To jednak ma się zmienić. Proponowane zmiany do ustawy o kierujących pojazdami przewidują zablokowanie publikacji pytań stosowanych w testach na prawo jazdy. Obecnie wszystkie pytania egzaminacyjne są opublikowane na stronach Ministerstwa Infrastruktury i budownictwa.

Nie jest jasne czy baza pytań zostanie utajniona w całości, czy w części. Pewne jest jedno: Znowu wrócimy do ery serwisów oferujących dostęp do bazy “zasłyszanych” pytań egzaminacyjnych.

Egzamin teoretyczny ważny rok

Wraz z zaniechaniem publikowania bazy egzaminacyjnej w życie ma też wejść zapis przewidujący roczny okres ważności egzaminu teoretycznego. Dziś raz zdane testy na prawo jazdy uzyskują bezterminową ważność bez konieczności powtarzania egzaminu teoretycznego. Poprzednio testy na prawo jazdy ważne były 6 miesięcy. Po tym czasie egzamin teoretyczny należało powtórzyć – w przypadku gdy egzamin praktyczny nie został do tego czasu zaliczony.

Zdawalność spadnie

Wprowadzenie w życie zmian z całą pewnością odbije się na wynikach zdawalności egzaminów teoretycznych. Dziś niektóre WORD mogą pochwalić się zdawalnością egzaminów teoretycznych przekraczającą 50 procent. Skrócenie czasu ważności egzaminów teoretycznych przy jednoczesnym utajnieniu bazy egzaminacyjnej spowoduje spadek zdawalności i wzrost kosztów uzyskania prawa jazdy. Przypomnijmy – inne proponowane zmiany mają powodować zmianę w finansowaniu WORD-ów. Proponuje się, aby wpływy z egzaminów trafiały nie na konto WORD a do kasy budżetu państwa. Pisaliśmy o tym tutaj.

Proponowane zmiany miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com