Skip to main content

W testach na prawo jazdy nie pojawią się niektóre – sporne – pytania. Komisja weryfikacyjna postanowiła o ich usunięciu z oficjalnej bazy pytań, a to oznacza, że nie pojawią się one na egzaminach w WORD.

Komisja sprawdza pytania

To nie pierwszy raz, kiedy komisja zareagowała na treść pytań stosowanych na egzaminach teoretycznych. Wcześniejsze jej reakcje dotyczyły min prawidłowości odpowiedzi na pytania z testów na prawo jazdy – jak np to pytanie dotyczące możliwości zawracania o którym pisaliśmy tutaj. Wcześniej Komisja zadecydowała o usunięciu 233 pytań. Posłowie pytali wówczas:

Czy wśród zweryfikowanych przez Komisję do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy, pojawiły się pytania ocenione negatywnie i usunięte z bazy?

W 2015 r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami przekazała do ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 2894 pytania egzaminacyjne stosowane na egzaminie państwowym na prawo jazdy. Komisja weryfikacyjna przeprowadziła weryfikację przekazanych pytań egzaminacyjnych i zarekomendowała do zatwierdzenia 2661 pytań. Oznacza to, że 233 pytania egzaminacyjne uzyskały negatywną opinię komisji.

Ministerstwo zwraca uwagę na to, że żadne z negatywnie zaopiniowanych pytań nie zostało odrzucone ze względów na błędy merytoryczne w pytaniu.

Zadaniem komisji oprócz weryfikacji błędów merytorycznych było także wyeliminowanie pytań mogących w przyszłości wzbudzać potencjalne wątpliwości, pytań niewłaściwie sformułowanych pod względem językowym, pytań zbyt zawiłych, pytań zawierających mało czytelne filmy czy obrazy oraz pytań, których zakres tematyczny mieścił się w przepisach ustawy, ale wiedza nim sprawdzana nie miała istotnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. To miało miejsce w przypadku ww. 233 pytań.

Jak widać po odpowiedzi ministerstwa, „wadliwe” 233 pytania nigdy nie trafiły do puli egzaminacyjnej.

testy na prawo jazdy

Usunięte pytania

Kilka pytań stosowanych na egzaminach teoretycznych budziło (delikatnie mówiąc) sporo kontrowersji – zarówno co do prawidłowości odpowiedzi jak i sposobu sformułowania pytania. Komisja zdecydowała niedawno o ich usunięciu z bazy. Oto część z nich:

Powyższych pytań na pewno nie spotkacie już na egzaminach teoretycznych. Nie powinno ich też  być w rozwiązywanych przez Was zestawach testów przygotowujących Was do egzaminu teoretycznego. Niestety praktyka pokazuje, że część firm nadal dystrybuuje testy na prawo jazdy zawierające nieaktualną bazę pytań.

Pełna zaktualizowana baza pytań egzaminacyjnych dostępna już jest na zdamyto.com

Kto wchodzi w skład Komisji?

Komisja weryfikująca i rekomendująca pytania egzaminacyjne liczy 37 osób.

 • przewodniczący,
 • sekretarz,
 • 6 egzaminatorów – 3-letni staż pracy jako egzaminator,
 • 6 instruktorów (uprawnienia  A, B, C, D albo A, B, C) – 3-letni staż pracy jako instruktor,
 • 3 instruktorów techniki jazdy  (uprawnienia  A, B, C, D) – 3-letni staż pracy jako instruktor,
 • 5 ekspertów z dziedzin przepisów dotyczących ruchu oraz  transportu drogowego, kierujących pojazdami i czasu pracy kierowców,
 • 2 ekspertów z dziedziny medycyny ratunkowej
 • 2 psychologów,
 • 3 ekspertów z dziedziny filologii polskiej,
 • 3 ekspertów z dziedziny dydaktyki nauczania i metodyki,
 • 3 osoby znające język migowy,
 • 2 ekspertów z certyfikatem językowym przynajmniej C1 z języków angielski i niemiecki.

 

 

 

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com