Skip to main content

Film omawiający sytuacje związane z tramwajami na drodze podkreśla konieczność zachowania szczególnej ostrożności w ich obecności oraz znajomość zasad pierwszeństwa na torowiskach.

  1. Czy kierujący pojazdem samochodowym ma zawsze pierwszeństwo na skrzyżowaniu z tramwajami?
  2. Kiedy kierujący samochodem musi ustąpić pierwszeństwa tramwajowi na torowisku?
  3. Kiedy może być dozwolone jazda motocyklem po buspasie, na którym obowiązuje również ruch tramwajów?
  4. Kto ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu, gdy samochód i tramwaj mają zielone światło?
  5. Jakie zasady obowiązują, gdy tramwaj i samochód skręcają w przeciwnych kierunkach na skrzyżowaniu?
  6. Czy zawsze, gdy tramwaj jest w trakcie skrętu, samochód musi ustąpić mu pierwszeństwa?
  7. W jakich sytuacjach kierujący samochodem musi zachować szczególną ostrożność na torowisku tramwajowym?
  8. Czy ruch kierowany przez sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z tramwajami zawsze wygląda tak samo?


Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com