Skip to main content

Posłowie chcą, poszerzenia zakresu uprawnień na najpopularniejszą kategorię B prawa jazdy.

Stosowną zmianę w ustawie o kierujących pojazdami zaproponowali posłowie z Kukiz15 (poniżej projekt zmian do ustawy).

zmiana ustawy o kierujących

Projekt zmian do ustawy o kierujących pojazdami zgłoszony przez Kukiz15

Zgodnie z proponowanymi możliwość prowadzenia trójkołowca mieliby posiadacze prawa jazdy kat B, którzy uprawnienia w zakresie kategorii B posiadają od co najmniej 3 lat,. Zmiana ważna jest w szczególności dla osób, które ze względu na niepełnosprawność, nie mogą odbyć egzaminu prawa jazdy kategorii A.

Posłowie zauważają, że dziś zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami:

  • uprawnienie do kierowania każdym typem motocyklu trójkołowego przysługuje wyłącznie posiadaczowi prawa jazdy kategorii A, pod warunkiem ukończenia przez niego 21. roku życia.
  • prawo jazdy kategorii A1 i A2 uprawnia do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy nieprzekraczającej 15 kW pod warunkiem ukończenia przez kierującego 21 roku życia,
  • prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Trójkołowce w dyrektywie UE

Posłowie powołują się na art. 6 ust. 3 lit. a Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie praw jazdy, w odniesieniu do kierowania pojazdem na własnym terytorium, państwa członkowskie mogą uznać, że prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania motocyklami trójkołowymi o mocy powyżej 15 kW, o ile posiadacz prawa jazdy kategorii B ukończył 21. rok życia.

Zdaniem posłów przyjęcie projektu ustawy zwiększy ilość użytkowników motocykli trójkołowych, w szczególności wśród osób niepełnosprawnych, którzy nie mogą zdać egzaminu na prawo jazdy kategorii A. Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych to nie jedyna zaleta projektu ustawy.

Wzrost popularności motocykli trójkołowych może przyczynić się do zmniejszenia korków oraz emisji spalin, a więc również do lepszej ochrony środowiska naturalnego.

Posłowie uważają, że projektowana ustawa przyniesie również wzrost sprzedaży motocykli trójkołowych, co pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy kraju. No i może coś w tym być – pamiętacie pustki w magazynach motocykli 125 cm po wprowadzeniu możliwości poruszania się nimi posiadaczom praw jazdy kat B?

Trójkołowcom bliżej do samochodów niż motocykli

W argumentacji posłowie piszą, że technika jazdy motocyklem trójkołowym jest zdecydowania bardziej zbliżona do sposobu jazdy samochodem niż motocyklem jednośladowym. Skoro ustawodawca stwierdził, że do jazdy motocyklem do mocy 11 kW wystarczy prawo jazdy kategorii B, tym bardziej to samo prawo jazdy powinno być wystarczające do prowadzenia wszelkiego rodzaju motocykli trójkołowych. Takie rozumowanie występuje zresztą na gruncie wspomnianego art. 6 ust. 3 lit. a Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/126/WE w sprawie praw jazdy. Z wyżej przytoczonych powodów przyznanie posiadaczom prawa jazdy kategorii B nie zwiększy ilości wypadków na drogach.

Warto podkreślić, że zmiana ustawy nie oznacza ani konieczności zmiany blankietów prawa jazdy, ani zmiany innych przepisów w tym przedmiocie, np. egzaminowania i szkolenia kandydatów na kierowców.

Do pobrania: Projekt zmian do ustawy o kierujących pojazdami

Zajrzyj: Kodeks drogowy z lektorem.

 

One Comment

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com