Skip to main content

Już od 13 listopada 2017 zaczną obowiązywać nowe zasady badań technicznych pojazdów. Czy nowe przepisy wpłyną na ceny badań technicznych?

Dzięki proponowanym zmianom kierowca, chcący kupić używany samochód będzie mógł w bazie danych sprawdzić, czy pojazd nie miał wcześniej wykrytych przez diagnostów problemów

Jakie zmiany?

  1. Jeśli pojazd nie przejdzie badania technicznego, informacja o negatywnym jego wyniku badania trafi do Centralnej Ewidencji Pojazdów.
  2. Stacje kontroli pojazdów nie będą podlegały starostom. Od 13 listopada będą Transportowemu Urzędowi Technicznemu.  Dzięki temu zabiegowi informacje na temat wszystkich samochodów poruszających się po Polsce kraju trafią do CEPIK-u.
  3. Wprowadzenie płatności z góry za badanie techniczne – niezależnie od wyniku badania zapłacisz za nie. W przypadku negatywnego wyniku kontroli, masz 14 dni na usunięcie usterki i ponowne zgłoszenie się do stacji diagnostycznej. Za ponowne badanie techniczne zapłacisz od 13 do 36 zł, w zależności od usterki.
  4. Obowiązek wykonania zdjęcia pojazdu przez diagnostę. Ma ono pozostać w bazie stacji diagnostycznej będąc dowodem, że auto faktycznie miało przeprowadzone badanie techniczne.
  5. Do CEPIK-u trafi także nazwisko diagnosty. Dziś w systemie rejestrowany jest jedynie czas przeprowadzenia badania technicznego oraz nazwa stacji w której badanie miało to miejsce.
  6. Dowód rejestracyjny odbierze ci funkcjonariusz Straży Granicznej. Jej funkcjonariusze będą musieli przekazywać do Centralnej Ewidencji Pojazdów wszystkie informacje o zatrzymanych dokumentach.

Opłaty

Stawki opłat nie zmienią się

Nowa tabela opłat ma jednak obowiązywać już w 2018 roku.

Do pobrania

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Prawo jazdy 2018


Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com