Uwaga kierowcy! Od 1 maja 2019 zmiana terminu na opłacenie mandatu

 

Nowelizacja kodeksu wykroczeń obowiązująca od 1 maja 2019 zmienia termin na opłacenie mandatu wystawionego w trybie zaocznym.

Taki mandat możesz zaliczyć za nieprawidłowe parkowanie, albo wykroczenie drogowe uchwycone fotoradarem. Rocznie budżet państwa z tytuły tak wymierzanych kar potrafi być zasilony kwotą 300 mln zł. Od 1 maja 2019 kierowcy na opłacenie takiego mandatu będą mieli 14 dni.

Zmiany dotyczą też funkcjonariuszy nakładających taki mandat. Od 1 maja mają oni obowiązek wskazać:

  • wysokość grzywny,
  • określić zachowanie stanowiące wykroczenie,
  • czas i miejsce popełnienia wykroczenia
  • kwalifikację prawną,

Funkcjonariusze muszą też poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu i o skutkach prawnych takiej odmowy.

Termin do uiszczenia mandatu liczony jest od dnia wystawienia, albo doręczenia go.

Czytaj też