Skip to main content

Jak długo trwa egzamin teoretyczny na prawo jazdy? Ile pytań liczy oficjalna baza pytań? Ile błędów można popełnić? Ile punktów trzeba zdobyć na zaliczenie?

W testach na prawo jazdy znajdziesz pytania które odnoszą się nie tylko do kodeksu drogowego. Są więc tam pytania z techniki kierowania czy pierwszej pomocy, zatem odpowiedzi na nie nie znajdziesz jedynie w ustawie prawo o ruchu drogowym. Jak więc przygotować się do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy?

Testy na prawo jazdy: mity i kity (głównie)

Łącznie w bazie pytań egzaminacyjnych jest około 2661 pytań na wszystkie kategorie prawa jazdy prawa jazdy łącznie z tramwajowymi. Do tej liczby trzeba jednak dodać ponad 400 które pojawiły się w lutym 2017 i… odjąć kilka które komisja weryfikacyjna postanowiła usunąć w 2 kwartale 2017.

Testy na prawo jazdy są zbiorem przesadnie trudnych pytań, czasami – delikatnie mówiąc – można natknąć się na kilka podchwytliwych pytań. Aby pokonać przeciwnika należy dokładnie go poznać. Dokładnie.

Dokładnie wszystkie aktualne pytania jakie mogą pojawić się na egzaminach państwowych są dostępne na ZdamyTo. Słowo w słowo to samo, a także identyczne filmy i zdjęcia. Zobacz testy na prawo jazdy.

Na rozwiązanie testu podczas egzaminu teoretycznego na prawo jazdy masz 25 minut. Jeśli zdajesz egzamin na więcej niż jednej kategorii prawa jazdy czas egzaminu jest wydłużany o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy.

Pamiętaj, że:

 • Prawidłowa odpowiedź jest tylko jedna w każdym pytaniu.
 • Nie możesz cofnąć się do wcześniejszych pytań.
 • Projekcja filmu dla każdego z pytań odbywa się tylko raz.
 • Film kończy się stop klatką która jest wyświetlana przez cały czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi.
 • Po upływie czasu na udzielenie odpowiedzi samoczynnie następuje wyświetlenie następnego pytania.

Ile jest pytań w egzaminie teoretycznym?

Test na prawo jazdy składa się z 32 pytań:

 • 20 pytań z wiedzy podstawowej
 • 12 pytań z wiedzy specjalistycznej.

Każde pytanie z egzaminu na prawo jazdy z uzasadnieniem odpowiedzi

W zależności od znaczenia pytania dla bezpieczeństwa dla ruchu drogowego odpowiedzi punktowane są 3, 2, 1 punktem. Brak odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 punktów.

Aby zdać egzamin musisz uzyskać 68 punktów z 74 możliwych.

Testy na prawo jazdy: Jakie pytania?

Testy na prawo jazdy skłądają się z dwóch części – podstawowej, wspólnej dla wszystkich kategorii, oraz specjalistycznej – każda z kategorii egzaminu na prawo jazdy ma swoją własną część specjalistyczną.

Część podstawowa testów na prawo jazdy (20 pytań):

 • pytania jednokrotnego wyboru TAK/NIE
 • pytania ilustrowane są filmami lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych
 • 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania
 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi

Podział pytań:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty)
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa (1 punkt)

Część specjalistyczna testów na prawo jazdy (12 pytań):

 • pytania jenokrotnego wyboru A / B / C
 • pytania ilustrowane są w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami
 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi

Podział pytań:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla ruchu drogowego (3 punkty)
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt)

Ile kosztuje egzamin teoretyczny? Zerknij do cennika WORD

Jak długo ważny jest egzamin teoretyczny?

Testy na prawo jazdy wystarczy zdać raz. Poprzednio obowiązujące przepisy określały 6-miesięczny okres ważności egzaminu, co oznaczało konieczność zaliczania testów na prawo jazdy po każdych 6 miesiącach – jeśli egzamin. praktyczny nie zostałby zaliczony. Dziś zatem egzamin teoretyczny ważny jest bezterminowo.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com