Ważna zmiana w egzaminowaniu

 

To prawdziwa bomba zdających egzamin na prawo jazdy. Już 10 listopada 2016 wchodzi rozporządzenie poważnie zmieniające zasady egzaminowania!

Kluczem zmian jest zapis paragrafu 16 dotychczas obowiązującego rozporządzenia w sprawie egzaminowania. Na czym polega zmiana?

Zgodnie z nowymi zasadami decyzja o przerwaniu egzaminu będzie należała wyłącznie do egzaminatora, nie będzie on musiał przerywać Twojego egzaminu na prawo jazdy jeśli popełnisz błąd któryś z błędów określonych w tabeli nr 1 załącznika nr 2 rozporządzenia. Od 10 listopada egzaminator będzie mógł przerwać egzamin  w przypadku popełnienia któregoś z błędów ale wcale nie będzie musiał tego zrobić. Liczyć się będzie ogólne wrażenie z jazdy.

Najczęstszym i najlepiej obrazującym takie sytuacje przykładem jest najechanie na linie podwójną ciągłą na skrzyżowaniu podczas np podczas skręcania w lewo.
W niektórych miastach istnieją, cieszące się złą sławą wśród kursantów skrzyżowania – ze specyficznym malowaniem linii gdzie praktycznie nie możliwym było wykonanie takiego manewru bez zahaczenia linii P-4.
Najechanie na podwójną ciągłą nie musi przerwać egzaminu na prawo jazdy
Najechanie na podwójną ciągłą nie musi przerwać egzaminu na prawo jazdy

Co zmieni się konkretnie?

Obok wielu zmian – dotyczących min egzaminatorów – wprowadzono istotną zmianę dotyczącą okoliczności w których egzamin musi zostać przerwany z wynikiem negatywnym
Jest

do 9 XI

Będzie

od 10 XI

§ 16. 1. Egzaminator przerywa egzamin państwowy:

1) jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, w szczególności określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;

2) jeżeli stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, a nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego pojazdem wyposażonym w sprawne urządzenie rejestrujące;

3) na wniosek osoby egzaminowanej;

4) w przypadku, o którym mowa w § 32.

§ 16. 1. Egzaminator:

1) może przerwać egzamin państwowy, jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, w szczególności określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;

2) przerywa egzamin państwowy:

a) jeżeli stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, a nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego pojazdem wyposażonym w sprawne urządzenie rejestrujące,

b) na wniosek osoby egzaminowanej,

c) w przypadku, o którym mowa w § 32,

d) jeżeli stwierdził awarię pojazdu egzaminacyjnego, uniemożliwiającą dalsze prowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego, a nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego innym pojazdem egzaminacyjnym.”;

 

Łapówka? Egzaminator nie przerwie egzaminu

Co ciekawe egzaminu nie przerywa próba wręczenia korzyści majątkowej. Taki numer oczywiście nie przejdzie – egzaminator nadal będzie miał obowiązek powiadomienia odpowiednich służb, różnica polega jedynie na tym, że osoba próbująca wręczyć łapówkę będzie miała szansę na zdanie egzaminu (a zaraz potem zwinie ją policja 😉 )

Z rozporządzenie zniknęło bowiem odniesienie do tego art:

§ 32. W przypadku gdy osoba egzaminowana: 1) zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu państwowego lub 2) korzystała z materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w udzieleniu właściwej odpowiedzi na pytania w trakcie części teoretycznej egzaminu lub we właściwym wykonaniu zadań egzaminacyjnych, lub wykonywała te czynności niesamodzielnie – osoba ta uzyskuje negatywny wynik egzaminu państwowego.

Testy na prawo jazdy: pełna oficjalna baza pytań

Czytaj też