Skip to main content

To prawdziwa bomba zdających egzamin na prawo jazdy. Już 10 listopada 2016 wchodzi rozporządzenie poważnie zmieniające zasady egzaminowania!

Kluczem zmian jest zapis paragrafu 16 dotychczas obowiązującego rozporządzenia w sprawie egzaminowania. Na czym polega zmiana?

Zgodnie z nowymi zasadami decyzja o przerwaniu egzaminu będzie należała wyłącznie do egzaminatora, nie będzie on musiał przerywać Twojego egzaminu na prawo jazdy jeśli popełnisz błąd któryś z błędów określonych w tabeli nr 1 załącznika nr 2 rozporządzenia. Od 10 listopada egzaminator będzie mógł przerwać egzamin  w przypadku popełnienia któregoś z błędów ale wcale nie będzie musiał tego zrobić. Liczyć się będzie ogólne wrażenie z jazdy.

Najczęstszym i najlepiej obrazującym takie sytuacje przykładem jest najechanie na linie podwójną ciągłą na skrzyżowaniu podczas np podczas skręcania w lewo.
W niektórych miastach istnieją, cieszące się złą sławą wśród kursantów skrzyżowania – ze specyficznym malowaniem linii gdzie praktycznie nie możliwym było wykonanie takiego manewru bez zahaczenia linii P-4.
Najechanie na podwójną ciągłą nie musi przerwać egzaminu na prawo jazdy

Najechanie na podwójną ciągłą nie musi przerwać egzaminu na prawo jazdy

Co zmieni się konkretnie?

Obok wielu zmian – dotyczących min egzaminatorów – wprowadzono istotną zmianę dotyczącą okoliczności w których egzamin musi zostać przerwany z wynikiem negatywnym
Jest

do 9 XI

Będzie

od 10 XI

§ 16. 1. Egzaminator przerywa egzamin państwowy:

1) jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, w szczególności określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;

2) jeżeli stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, a nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego pojazdem wyposażonym w sprawne urządzenie rejestrujące;

3) na wniosek osoby egzaminowanej;

4) w przypadku, o którym mowa w § 32.

§ 16. 1. Egzaminator:

1) może przerwać egzamin państwowy, jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, w szczególności określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;

2) przerywa egzamin państwowy:

a) jeżeli stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, a nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego pojazdem wyposażonym w sprawne urządzenie rejestrujące,

b) na wniosek osoby egzaminowanej,

c) w przypadku, o którym mowa w § 32,

d) jeżeli stwierdził awarię pojazdu egzaminacyjnego, uniemożliwiającą dalsze prowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego, a nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego innym pojazdem egzaminacyjnym.”;

 

Łapówka? Egzaminator nie przerwie egzaminu

Co ciekawe egzaminu nie przerywa próba wręczenia korzyści majątkowej. Taki numer oczywiście nie przejdzie – egzaminator nadal będzie miał obowiązek powiadomienia odpowiednich służb, różnica polega jedynie na tym, że osoba próbująca wręczyć łapówkę będzie miała szansę na zdanie egzaminu (a zaraz potem zwinie ją policja 😉 )

Z rozporządzenie zniknęło bowiem odniesienie do tego art:

§ 32. W przypadku gdy osoba egzaminowana: 1) zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu państwowego lub 2) korzystała z materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w udzieleniu właściwej odpowiedzi na pytania w trakcie części teoretycznej egzaminu lub we właściwym wykonaniu zadań egzaminacyjnych, lub wykonywała te czynności niesamodzielnie – osoba ta uzyskuje negatywny wynik egzaminu państwowego.

Testy na prawo jazdy: pełna oficjalna baza pytań

2 Comments

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com