Skip to main content

Zmianie ulega rozporządzenie regulujące egzaminowanie kandydatów na kierowców. Jakie zmiany, oprócz złagodzonego oceniania podczas egzaminów wprowadza nowelizacja?

Ukazało się rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Co zmieni się?

Rozporządzenie wnosi min zmiany dotyczące przeprowadzanie egzaminów na kategorię A, B, łagodzi wymagania techniczne dla urządzenia rejestracyjnego.

Oto najważniejsze zmiany.

Jest Będzie
Popełnienie błędu wyszczególnionego w tabeli 1 załącznika 2 do rozporządzenia skutkuje przerwaniem egzaminu Popełnienie błędu wyszczególnionego w tabeli 1 załącznika 2 do rozporządzenia do może skutkować przerwaniem egzaminu
Trzy lata doświadczenia dla egzaminatora nadzorującego Dwa lata doświadczenia dla egzaminatora nadzorującego
Niezbędny zestaw kategorii dla egzaminatora nadzorującego A, B, C Niezbędny zestaw kategorii dla egzaminatora nadzorującego A, B, C lub A, B, D
Dopuszczenie wyłączenia wyłączenie urządzenia rejestrującego przez egzaminatora po zakończeniu egzaminu i omówienia – w celu wyjęcia nośnika danych
Wymagany podgląd rejestrowanego obrazu Możliwość stosowania urządzeń rejestrujących,  sygnalizujących jedynie aktywność funkcji nagrywania
Osoba egzaminowana nie wnosi kolejnej opłaty za egzamin za egzamin jeśli nie mógł być on przeprowadzony z przyczyn od nich niezależnych, np. awaria systemu teleinformatycznego, warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie egzaminu państwowego, awaria urządzenia rejestrującego
Załącznik nr 2 tabela nr 1:

Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego

Załącznik nr 2 tabela nr 1: Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego mogące skutkować przerwaniem egzaminu państwowego
Załącznik nr 2 tabela nr 4 pozycja 2. pkt 2.

2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym

Załącznik nr 2 tabela nr 4 pozycja 2. pkt 2.

2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym, jeżeli światła nie włączają się automatycznie

Załącznik nr 2 tabela nr 4 pozycja nr 5:

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A.

Załącznik nr 2 tabela nr 4 pozycja nr 5:

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.

Załącznik nr 2 tabela nr 4  poz. 9 w pkt 1

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

Załącznik nr 2 tabela nr 4  poz. 9 w pkt 1

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

d) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie

 

Sprzęganie przyczepy z pojazdem:

osoba, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania ma 15 minut.

Sprzęganie przyczepy z pojazdem:

osoba, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania ma nie więcej niż 30 minut

 WORD po upływie roku od dnia ostatniego nieudanego podejścia do egzaminu państwowego musi zwolnić PKK kursanta.

Do pobrania:

[wpdm_package id=’3160′] [wpdm_package id=’3136′]

 

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com