Skip to main content

Pojawiła się covidowa ustawa regulująca szkolenia na naukach jazdy podczas epidemii koronawirusa. Ośrodki szkolenia kierowców będą mogły prowadzić webinaria zamiast szkoleń, ale jazdy w zakresie kat. A, A1, A2 oraz B nie będą mogły się odbywać. Co ciekawe kilka dni temu opublikowaliśmy wypowiedź przedstawiciela ministerstwa zdrowia wedle której nie istnieją żadne przeciwwskazania do prowadzenia kursów nauki jazdy. Okazuje się, że jednak istnieją.

Pojawił się projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Webinaria zamiast wykładów

Jak czytamy w projekcie rozporządzenia:

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii część teoretyczna, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622, 1287 i 2020) może być realizowana przy wykorzystaniu metod on-line, polegających na transmisji w czasie rzeczywistym dźwięku i obrazu między osobą prowadzącą taką część a jej uczestnikami. Część teoretyczna niezakończona do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii może nadal być prowadzona z wykorzystaniem metodon-line, jednak nie dłużej niż przez 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Uzasadnienie:

Celem wprowadzenia ww. przepisów jest umożliwienie ośrodkom szkolenia kierowców (OSK)prowadzenie szkoleń teoretycznych z wykorzystaniem metod on-line tylko w czasie trwającego stanu zagrożenia epidemicznego oraz w stanie epidemii koronawirusa. Aktualnie szkolenia dla kandydatów na kierowców w OSK mogą być realizowane w formie wykładów i ćwiczeń. Obecna trudna sytuacja związana z ryzykiem zakażenia ww. wirusem powodowała, że prowadzone grupowo zajęcia teoretyczne w OSK stały się niemożliwe. Brak realizacji szkoleń przez OSK powoduje poważne utrudnienia w zachowaniu ciągłości procesu dydaktycznego kursantów i możliwości zarobkowej przedsiębiorców. Wprowadzenie metody nauczania on-line wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo epidemiologiczne kandydatów na kierowców oraz pozwoli przede wszystkim przetrwać finansowo przedsiębiorcom prowadzącym wszystkie OSK w tym niezwykle trudnym okresie. 

Jazdy tak, ale nie na wszystkie kategorie

Oburzenie instruktorów budzi inny artykuł ustawy:

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii część praktyczna, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, może być przeprowadzona, w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, D i D+E, przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów  anitarno-epidemiologicznych.

Uzasadnienie:

Celem tych przepisów jest również umożliwienie szkolenia praktycznego w OSK w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, D i D+E. Osoby uczestniczące w takim szkoleniu w kabinie pojazdu ciężarowego lub autobusu są zdecydowanie mniej narażone na niebezpieczeństwo związane epidemią koronawirusa. Skoro kierowcy w podwójnej obsadzie mogą realizować transport w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym, to szkolenie praktyczne na wymienione kategorie, przy zachowaniu wszystkich środków profilaktycznych, może być również bezpiecznie przeprowadzone. Warto zaznaczyć, że spora część takiego szkolenia odbywa się na placu manewrowym OSK poza dostępem do dróg publicznych oraz przy częściowej obecności instruktora w kabinie pojazdu, co dodatkowo powoduje to, że szkolenie takimi pojazdami jest bezpieczniejsze. Utrzymanie szkolenia w zakresie ww. kategorii pomoże również przetrwać finansowo przedsiębiorcom, oferującym ten zakres szkolenia.

Ktoś tu zapomniał o motocyklistach

Z możliwości realizowania szkoleń praktycznych zostały wyłączone kategorie motocyklowe i kategoria B, a to przecież motocykliści byli najbardziej pewni uruchomienia szkoleń będących najmniej “kontaktowymi”. Co ciekawe te ośrodki ruchu drogowego, które ruszyły lub planują to zrobić wkrótce, w pierwszej kolejności uruchamiają egzaminy teoretyczne oraz właśnie motocyklowe (i “ciężkie”). 

Zdecydowana większość OSK nie będzie mogła więc ruszyć ze szkoleniami praktycznymi.

Co z egzaminami na prawo jazdy?

Nie wiadomo. Tego ustawa nie mówi. Niektórzy dyrektorzy ośrodków ruchu drogowego już przywrócili działalność podległych im ośrodków, inni plajtują to zrobić wkrótce Zdecydowana większość WORD-ów jednak stoi.

Decyzję o przywróceniu działalności WORD pozostawiono ich dyrektorom. Pod tym linkiem terminy przywracania pracy w poszczególnych ośrodkach ruchu drogowego.

Projekt ustawy można pobrać tutaj: 

orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/C684B92443AA2086C1258558002D9D50/$File/344.pdf

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com