Skip to main content

Taki plan jest narzędziem Wojewody oraz Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w procesie podejmowania decyzji w sytuacji wystąpienia przypadków zachorowań ludzi na choroby szczególnie niebezpieczne na terenie danego województwa.

O tym, że rząd w związku z epidemią koronawirusa może przejąć nasze samochody (a także grunty i lokale) pisaliśmy kilka dni temu. Teraz pojawiło się stosowne rozporządzenie umożliwiające takie działanie.

 

Czytaj też:

Ale po kolei.

Opracowywane wspomniane wcześniej plany sporządzane są niekoniecznie na potrzeby koronawirusa. W 2015 roku nikt przecież nie myślał o chorobie COVID-19, ale takie plany były sporządzane. Bo musiały być sporządzane zgodnie z art. 44. ustawy  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi: 

W celu zapewnienia skuteczności działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi wojewoda sporządza wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii, zwany dalej „planem”, na okres trzech lat, z możliwością aktualizacji.

Wydane niedawno rozporządzenie do wspomnianej wyżej ustawy daje jednak możliwość uruchomienia procedur zawartych w takim planie.

Działania związane z ogłaszaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii mogą polegać między innymi na:

  • czasowym ograniczeniu określonego sposobu przemieszczania się;
  • czasowym ograniczeniu funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy;
  • obowiązku wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów;
  • nakazie udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi;

Rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące wprowadzenia w Polsce stanu epidemii zostało wydane 20 marca 2020 r. 

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com