Skip to main content

“Instruktor Roku 2015” i „Ośrodek Roku 2015” to nagrody przyznawane przez dyrektora WORD w Toruniu.

Nagrody przyznawane są za wyróżniające wyniki w przygotowaniu osób, które przystąpiły do egzaminu państwowego na prawo jazdy w WORD w Toruniu.

Wyniki klasyfikacji do nagrody Dyrektora WORD w Toruniu
„Instruktor Roku 2015” i „Ośrodek Roku 2015”

I. Przy klasyfikacji do nagrody „Instruktor Roku” przyjęto następujące kryteria:

1. okres objęty klasyfikacją to 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.,
2. minimalna ilość osób przeszkolonych przez instruktora w tym okresie:
a) 10 osób dla kategorii A
b) 40 osób dla kategorii B
c) 20 osób dla kategorii C
3. zdawalność przeszkolonych osób w pierwszym podejściu do egzaminu praktycznego.
II. Przy klasyfikacji do nagrody „Ośrodek Roku” przyjęto następujące kryteria:

1. okres objęty klasyfikacją jak wyżej,
2. klasyfikacja obejmuje wyłącznie kat. B prawa jazdy,
3. minimalna ilość osób przeszkolonych przez ośrodek w ww. okresie – 50,
4. zdawalność przeszkolonych osób w pierwszym podejściu do egzaminu praktycznego.
III. W oparciu o ww. kryteria dokonano wyboru „Instruktora Roku 2015” i „Ośrodka Roku 2015”.

1. Nagrodę „Instruktor Roku 2015” w zakresie kat. B prawa jazdy otrzymuje
Pan Mariusz Kępczyński z OSK V-Mar w Brodnicy
Osiągnięta zdawalność wyniosła 80% (45 egz. – 36 pozyt.).
2. Nagrodę „Instruktor Roku 2015″ w zakresie kat. C prawa jazdy otrzymuje
Pan Grzegorz Kępczyński z OSK EFEKT w Brodnicy
Osiągnięta zdawalność wyniosła 69,6% (24 egz. – 16 pozyt).
3. Nagrodę „Instruktor Roku 2015” w zakresie kat. A prawa jazdy otrzymuje
Pan Grzegorz Kępczyński z OSK EFEKT w Brodnicy
Osiągnięta zdawalność wyniosła 75% (12 egz. – 9 pozyt.).
4. Nagrodę „Ośrodek Roku 2015” otrzymuje
Ośrodek Szkolenia Kierowców Anna Kaczorowska z Brodnicy
Osiągnięta zdawalność wyniosła 69,2% (120 egz. – 83 pozyt.).

źródło WORD Toruń

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com