WORD-y zmieniają samochody

Nie tylko Zamość zmienia pojazdy egzaminacyjne. WORD w Białej Podlaskiej także ogłosił przetarg na dostawę pojazdów egzaminacyjnych, przetarg jednak… unieważniono trzeci raz.

WORD w Białej Podlaskiej chce dostawy 7 aut. Pojazdy mogą być wyprodukowane w 2015 lub 2016 roku (nie muszą więc to być najnowsze modele 2016).

Termin składania ofert minął 16 lutego 2016. Tego też dnia ogłoszono unieważnienie przetargu.

Ogłoszenie o przetargu

http://www.wordbp.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//2ogloszenie.pdf

Co chce zamówić WORD?

http://www.wordbp.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//2ogloszenie.pdf

Unieważnienie przetargu

http://www.wordbp.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//1uniewaznienie.pdf

Poprzednie wyłonienie dostawcy pojazdów do WORD Biała Podlaska także skończyło się niepowodzeniem. To już trzeci w tym roku przetarg na dostawę pojazdów do WORD.

Co o tym sądzisz?