Skip to main content

Policjant może ukarać kierowcę jadącego z nieważnym dokumentem prawa jazdy za brak posiadania przy sobie dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, czy też za bark uprawnień do kierowania?

Czy można w ogóle ukarać kierowcę który oczekuje na wydanie nowego dokumentu prawa jazdy?

Wątpliwości co do przepisów regulujących tę kwestię zgłosił Poseł Artur Zasada.

Interpelacja nr 6467 do ministra infrastruktury i budownictwa, ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie procedury wymiany dokumentu prawa jazdy kat. B z powodu utraty terminu ważności

Interpelacja nr 6467 do ministra infrastruktury i budownictwa, ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie procedury wymiany dokumentu prawa jazdy kat. B z powodu utraty terminu ważnościW swojej interpelacji Poseł pyta ministrów infrastruktury i budownictwa oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji:

  • Czy kierowcy, których prawo jazdy straciło ważność w okresie oczekiwania na wydanie nowego dokumentu mogą prowadzić samochód?
  • Czy podczas kontroli policyjnej, funkcjonariusz może ukarać kierowcę z nieważnym prawem jazdy mandatem za brak posiadania przy sobie dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdu, czy też za bark uprawnień do wykonywania tej czynności?
  • Czy słuszne jest karanie kierowców, którzy czekają na wydanie nowego dokumentu? Nie utracili oni uprawnień do prowadzenia samochodu, nie utracili również niezbędnych do tego umiejętności.

Dodatkowo Poseł zwraca uwagę, że po złożeniu wymaganych dokumentów (wymaganych przy wymianie prawa jazdy), kierowca nie otrzymuje zaświadczenia, które na okres oczekiwania, poświadczałoby posiadanie prawa jazdy.

Zaświadczenie do jazdy czy prawo jazdy?

Zgodnie zapisami art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami jedynym dokumentem stwierdzającym uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi na terytorium Polski jest odpowiednie prawo jazdy, albo pozwolenie wojskowe.

Zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach, nawet jeśli byłoby wydawane nie jest stwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania i nie może zastąpić prawa jazdyCzytaj:

Interpelacja nr 6467 do ministra infrastruktury i budownictwa, ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie procedury wymiany dokumentu prawa jazdy kat. B z powodu utraty terminu ważności

Odpowiedź na interpelację nr 6467 w sprawie procedury wymiany dokumentu prawa jazdy kat. B z powodu utraty terminu ważności Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit

Odpowiedź na interpelację nr 6467 w sprawie procedury wymiany dokumentu prawa jazdy kat. B z powodu utraty terminu ważności Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com