Wyprzedzanie na egzaminie. Czego wymagają egzaminatorzy WORD?

 

Wyprzedzanie jest jednym z zadań jakie musisz wykonać podczas egzaminu na prawo jazdy. Nieprawidłowo wykonany manewr może skończyć się nawet przerwaniem egzaminu z wynikiem negatywnym. Jak wyprzedzać aby zdać egzamin na prawo jazdy?

Wiedza na temat wyprzedzania i umiejętność jego wykonania przydadzą się zarówno podczas rozwiązywania testów na prawo jazdy jak i podczas egzaminu praktycznego.

1. Jak wyprzedzać?

Zanim rozpoczniesz wyprzedzanie muszą być spełnione wszystkie warunki dopuszczające wykonanie tego manewru o których mowa w ustawie prawo o ruchu drogowym, a więc musisz:

 1. Zachować szczególną ostrożność.
 2. Upewnić się, że masz odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu.
 3. Upewnić się, że kierujący, jadący za tobą nie rozpoczął wyprzedzania.
 4. Upewnić się, że kierujący jadący przed Tobą na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.

Pamiętaj jednak, że

 1. Wyprzedzając rower, wózek rowerowy, motorower, motocykl lub kolumnę pieszych musisz zachować odstęp nie może być mniejszy niż
  1 m.
 2. Wyprzedzając każdy inny pojazd lub uczestnika ruchu drogowego musisz zachować bezpieczny odstęp od nich.
 3. Poza obszarem zabudowanym, na jezdniach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu, kierujący pojazdem objętym indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 7 m jest obowiązany utrzymywać taki odstęp od pojazdu silnikowego znajdującego się przed nim, aby inne wyprzedzające pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymywaną między tymi pojazdami. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem przystępuje do wyprzedzania lub gdy wyprzedzanie jest zabronione.

Wyprzedzaniem jest przejeżdżaniem (przechodzeniem) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku co Ty, a to oznacza, że manewr ten może być wykonany bez zmiany pasa ruchu, czasem nawet z prawej strony pojazdu wyprzedzanego, a to z kolei w niektórych przypadkach może skończyć się na egzaminie źle.

 

2. Kiedy egzaminator obleje Cię za wyprzedzanie?

Zgodnie tzw tabelą błędów (tutaj aktualna, zmieniona w lipcu 2019 tabela błędów) egzaminator przerwie egzamin na prawo jazdy jeśli:

 1. Nie upewnisz się o możliwości wyprzedzania.
 2. Naruszysz zakaz wyprzedzania:
  na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
  przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
  na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
  na skrzyżowaniach,
  na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
  na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
 3. Nie stosujesz się do znaku, „zakaz wyprzedzania”.
 4. Wyprzedzasz z niewłaściwej strony

Przy okazji:

Po spełnieniu wszystkich wymienionych wyżej warunków wyprzedzania, możesz wyprzedzić:

 • każdy pojazd na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym,
 • pojazd, który nie jest pojazdem silnikowym – na każdym skrzyżowaniu,
 • każdy pojazd na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym,
 • pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej,
 • z prawej strony musisz wyprzedzić pojazd lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo,
 • pojazd uprzywilejowany może być wyprzedzany poza obszarem zabudowanym.

3. Kiedy można wyprzedzać z prawej strony?

 • na jezdni jednokierunkowej,
 • na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.

4. Kiedy nie możesz wyprzedzić z prawej strony?

Z prawej nie możesz wyprzedzić:

 • przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;
 • na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;

5. Wyprzedzanie w tunelach

Poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500 m, musisz utrzymywać odstęp od poprzedzającego
pojazdu nie mniejszy niż:

 • 50 m – jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobusem;
 • 80 m – jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem niewymienionym wyżej.

Czytaj też