Wyrok TK: egzaminowanie niezgodne z Konstytucją

 

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy dotyczące pojazdów, są niezgodne z konstytucją.

Chodzi o egzaminowanie pojazdy egzaminacyjne dla osób niepełnosprawnym stosowanie podczas egzaminu na prawo jazdy.

 

Wsparcie dla niepełnosprawnych dalece niewystarczające

Na ustawodawcy ciąży obowiązek wprowadzenia regulacji zapewniających osobom niepełnosprawnym przynajmniej minimalny, a zarazem efektywny poziom pomocy władz publicznych w zdobywaniu uprawnień do kierowania pojazdami

Według trybunału przepisy pozornie tylko ułatwiając osobom niepełnosprawnym zdobywanie uprawnienia prawa jazdy kategorii B.

Trybunał zwraca uwagę, że zaskarżone przepisy powodują, iż:

…powstaje niewątpliwie sytuacja faktyczna zmuszająca ją do dostarczenia lub wskazania pojazdu egzaminacyjnego

Według Trybunału stopień sprawności  skutkuje naturalnym zróżnicowaniem zdających egzamin praktyczny na prawo jazdy.

Pozorna pomoc niepełnosprawnym

Dokonawszy całościowej oceny wsparcia osób niepełnosprawnych przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, z uwzględnieniem rozwiązań wynikających z ustawy o rehabilitacji, Trybunał doszedł do wniosku, że jest ono tak dalece niewystarczające, że w praktyce pozorne

 

Czytaj też