Skip to main content

Boczny podmuch wiatru to nic bezpiecznego ani przyjemnego. Dobrze by było, gdyby znaki drogowe ostrzegały o tym zjawisku. I ostrzegają. To znaczy-prawie.

Pytanie o boczny wiatr bywa (wcale nie tak rzadko) kłopotliwe dla rozwiązujących testy na prawo jazdy.

Czy w tej sytuacji należy spodziewać się podmuchów wiatru tylko z lewej strony?

znaki drogowe

Znak A-19: boczny wiatr

W przeciwieństwie do znaków ostrzegających o niebezpiecznych zakrętach  oraz  ten znak nie posiada dwóch wersji dla podmuchów lewo i prawo stronnych. Znak jest jeden: boczny wiatr.

Co oznacza ten znak?

Znak ostrzega przed miejscem, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru, np. przy wyjeździe z gęstego lasu, głębokiego wykopu, obszaru o zwartej zabudowie na otwarty teren. W miejscach występowania silnych podmuchów wiatru może być ustawiony sygnalizator pokazujący siłę i kierunek wiatru w danej chwili.

Kiedy stosuje się ten znak?

Oprócz miejsc wymienionych wyżej stosuje się go przed wjazdami na mosty w dolinach o silnych ciągach powietrza. Zaleca się, aby w miejscach występowania silnych podmuchów wiatru byt ustawiony sygnalizator wiatru pokazujący siłę i kierunek podmuchu wiatru w danej chwili. Zasady stosowania sygnalizatorów wiatru zostały określone tutaj. Znak A-19 znaki drogowe może być stosowany jako świetlny i włączać się, gdy podmuchy wiatru przekraczają 12 m/s.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com