Zapowiedź zmian w nauce jazdy i egzaminowaniu? Powołano Komisję

Do życia powołany został nowy twór: Zespół doradczy do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy. 

Czytaj: Błąd w testach na prawo jazdy – szybka reakcja Komisji Weryfikacyjnej

Zespół powołany został 4 sierpnia 2016  Zarządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa  nr 35.  Czym ma zająć się Zespół?

  • analizowaniem przepisów ustawy o kierujących pojazdami,
  • opracowywaniem propozycji zmian do ustawy ustawy o kierujących pojazdami oraz aktów wykonawczych do niej,
  • opracowywaniem propozycji rozwiązań, które przyczyniałyby się do podniesienia jakości szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy
  • systematyczną oceną skuteczności obowiązujących przepisów prawnych w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy i w razie potrzeby opracowywanie propozycji zmian do tych przepisów,
  • opracowywaniem lub opiniowanie propozycji zmian do przepisów międzynarodowych dotyczących szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy,
  • opiniowaniem dokumentów dotyczących szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy, będących przedmiotem posiedzeń organów i grup roboczych działających w ramach organizacji międzynarodowych.

http://ministerstwonaukijazdy.pl/druga-poprawka-do-rewolucji-czyli-zmiany-w-egzaminach-teoretycznych/

Skład Zespołu

przewodniczący – kierujący właściwą do spraw transportu drogowego komórką organizacyjną urzędu obsługującego Ministra;

zastępca przewodniczącego – przedstawiciel Ministra;

sekretarz – pracownik właściwej do spraw transportu drogowego komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra;

członkowie:  – osoby uprawnione do podejmowania decyzji będące przedstawicielami:

a) środowiska szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami – trzy osoby,

b) środowiska egzaminowania na prawo jazdy – trzy osoby,

c) środowiska związanego z ruchem drogowym – trzy osoby

Zarządzenie obowiązuje od 5 sierpnia 2016

Pobierz Zarządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 sierpnia 2016 w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy

http://ministerstwonaukijazdy.pl/polskie-drogi-czeka-rewolucja/

Co o tym sądzisz?