Zbiorowy debilizm: kierowcy nie przepuścili służb ratowniczych na miejsce wypadku

 

Zakleszczony w kabinie kierowca czekał na ratunek bo Janusze za kierownicą nie przepuścili służb ratunkowych na miejsce wypadku.

Sytuacja miała miejsce 2 kwietnia 2019 na 90. kilometrze autostrady A4 w kierunku Zgorzelca. Z pomocą ruszyli policjanci oraz służby ratunkowe. Po drodze okazało się, że dojechanie na miejsce zdarzenia jest mocno utrudnione ponieważ kierowcy nie utworzyli korytarza życia.

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

Oznacza to, że kierowcy mający świadomość zbliżania się pojazdu uprzywilejowanego powinni umożliwić mu przejazd. Szybszy dojazd do miejsca wypadku przyśpiesza czas udzielenia pomocy, a często to minuty decydują o zdrowiu i życiu ofiar wypadków.

Ministerstwo infrastruktury chce wprowadzić zasady tworzenia korytarzy życia, o czym pisaliśmy jeszcze w ubiegłym roku. Resort infrastruktury w odpowiedzi na interpelację poselską przyznał:

Ministerstwo Infrastruktury i działający w jego strukturze Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prowadzą działania w celu opracowania i wdrożenia koncepcji „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu. W przyjętym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 5 kwietnia 2018 r. Programie Realizacyjnym na lata 2018-2019 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, wprowadzono zadanie pn. „Opracowanie i wdrożenie koncepcji „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu”. Jest ono obecnie w trakcie realizacji – dokonywany jest przegląd obowiązujących regulacji prawnych dotyczących tej tematyki w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wynikiem ww. analizy będą wnioski i rekomendacje, które posłużą jako wskazówki do wprowadzenia zmian w przepisach prawnych. Zgodnie z przyjętymi w Programie realizacyjnym założeniami termin realizacji zadania przewidziany jest do końca 2018 roku. Termin ten określono uwzględniając czas niezbędny na opracowanie koncepcji wdrożenia „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu oraz określenie propozycji zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Niezależnie od braku uregulowań w tym zakresie, wiążącymi są cytowanego wcześniej artykułu nakazującego umożliwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu.

Co ciekawe zagadnienia dotyczące korytarzy życia mają zostać wprowadzone do testów na prawo jazdy.

Chcemy, aby pytania dotyczące korytarzy życia znalazły się w puli pytań egzaminu na prawo jazdy

Zobacz tani gadżet, który może uratować życie.

Czytaj też