Skip to main content

Im bliżej 4 czerwca 2018 tym częściej spotykamy młodzież (i nie tylko młodzież) nerwowo biegająca od OSK do OSK w poszukiwaniu miejsca na kursie nauki jazdy. A wszyscy chcą zdać egzamin przed zmianami. Okazuje się, że część z tych, którzy egzamin zdadzą przed 4 czerwca 2018 i tak załapie się na nowe przepisy.

…a wszystko przez „nadanie uprawnień”

Nadanie uprawnień do kierowania to wcale nie dzień w którym dasz egzamin na prawo jazdy, ani dzień odbioru upragnionego plastiku. Jak zawsze prawda leży po środku, tak też jest i w tym przypadku. Data uzyskania uprawnień to dzień, w którym zostały Ci one nadane przez starostę- kiedy dokładnie ma to miejsce? A któż to może wiedzieć 🙂

 

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami:

Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument.

Wchodzimy zatem w obszar magii dat. Co one właściwie dla Ciebie oznaczają?

  1. Data zapisania się na kurs – nie ma kompletnie żadnego znaczenia w kontekście zmian w przepisach o których tutaj mowa.
  2. Data zdania egzaminu na prawo jazdy – jak wyżej, bowiem zdanie egzaminu nie wiąże się z nadaniem uprawnień do kierowania.
  3. Data nadania uprawnień – to data, która widnieje na prawie jazdy i tak naprawdę ona będzie będzie wiążąca dla Ciebie.
  4. Data wydrukowania prawa jazdy – jak w pkt 1 i 2, czyli kompletnie bez znaczenia dla Ciebie.
  5. Data odebrania przez Ciebie prawa jazdy – jak wyżej.

Kto i kiedy nadaje uprawnienia do kierowania?

Nie. PWPW nie nadaje uprawnień, takiej mocy nie ma nawet egzaminator WORD. Uprawnienia do kierowania nadaje starosta. To właśnie on po otrzymaniu odpowiednich dokumentów dokonuje ostatecznego sprawdzenia wszystkich warunków niezbędnych do wydania prawa jazdy, a następnie wydaje odpowiednie uprawnienia. Jakimi dokumentami dysponuje starosta?

  • Twój wniosek o wydanie prawa jazdy (wypełniony przed zapisaniem się na kurs),
  • potwierdzenie ukończenia odpowiedniego szkolenia (czyli kurs nauki jazdy),
  • potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego (nie nie, nie arkusz egzaminacyjny – informacja o zdanym egzaminie nadchodzi do starosty drogą elektroniczną)
  • orzeczenie lekarskie (i psychologiczne o ile jest wymagane)

A te wszystkie dokumenty nie spłyną na biurko urzędnika kilka minut, czy nawet kilka godzin po tym jak wyfruniesz w skowronkach z pojazdu egzaminacyjnego.

Datą uzyskania uprawnienia do kierowania jest zatem ostatecznego potwierdzenia przez organ wydający uprawnienia do kierowania pojazdami wszystkich wymaganych warunków do uzyskania prawa jazdy, a nie data zdania egzaminu państwowego.

W praktyce po pozytywnym zaliczeniu egzaminu państwowego na prawo jazdy pracownik WORD uzupełnia Twój PKK w systemie. Kolejny etap wykonywany jest już po stronie odpowiedniego wydziału komunikacji. To tam dokonywane jest zatwierdzenie wniosku o wydanie prawa jazdy przez urzędnika tego wydziału, po uprzednim sprawdzeniu kompletności i poprawności i oczywiście aktualności wszystkich niezbędnych dokumentów. Dniem uzyskania uprawnień, widniejącym na prawie jazdy jest własnie dzień w którym urzędnik wydziału komunikacji potwierdził, że spełniłeś wszystkie oczekiwane wymagania. Klik… i już jesteś w PWPW.

 

Możesz więc egzamin na prawo jazdy zdać np 3 czerwca 2018, a uprawnienia do kierowania mogą zostać nadane 4 czy 5 czerwca 2018. W takiej sytuacji załapiesz się na nowe przepisy.

Gdzie można zaliczyć dodatkowe szkolenia? Część teoretyczna obowiązkowych szkoleń odbywać się ma w WORD-ach. Praktyka przeprowadzana ma być w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy (ODTJ). Prawo jazdy 2018: gdzie zaliczysz dodatkowe szkolenia?

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com