Skip to main content

Kierunek zmian obrany w propozycji zmian do ustawy o kierujących może sprawić, że egzamin na prawo jazdy będzie trudniejszy, a sam kurs droższy. Wzrosnąć też może koszt samego egzaminu.

Wśród wielu pomysłów zmian w szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na kierowców znalazły się te, które w sposób bezpośredni wpłyną na cenę kursu nauki jazdy:

  1. Obowiązkowa obecność instruktora prowadzącego na egzaminie. Obecność instruktora na egzaminie to żadna nowość. Od lat kursant może w ośrodku szkolenia kierowców złożyć wniosek o udział instruktora na swoim egzaminie państwowym. Koszt egzaminu nie zmienia się, a odpłatność za obecność instruktora na egzaminie zależy od nauki jazdy, najczęściej kursanci nie muszą ponosić żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych. Jednak proponowane zmiany możliwość zmieniają w… obowiązek. Oczywistym jest więc podniesienie kosztu szkolenia o kwotę którą trudno dziś oszacować. Za czas spędzony w WORD nauka jazdy będzie przecież musiała instruktorowi zapłacić, sam instruktor zaś nie będzie mógł wykonywać szkolenia w trakcie trwania egzaminu, a taki stan rzeczy zmusić może szkoły do zwiększania zatrudnienia, co będzie dodatkowym kosztem. Czas jaki instruktor musi poświęcić na towarzyszenie swojemu kursantowi może przekroczyć nawet 4 godziny, wiec aby zrekompensować mu stratę właściciel nauki jazdy będzie musiał mu zapłacić. Oczywiście nie ze swojej kieszeni…
  2. Utajnienie bazy pytań. Wprawdzie daleko nam do (nieosiągalnego dziś) poziomu zdawalności z przeszłości wynoszącego ponad 80 procent, to dziś zdawalność egzaminu teoretycznego w niektórych WORD przekraczającą 50 procent należy uznać za całkiem przyzwoitą. Zmiany w szkoleniu, publikacja bazy pytań zrobiły swoje, jednak utajnienie bazy pytań może znacząco utrudnić zdanie egzaminu teoretycznego, a wiadomo, że z pytaniami – w ich dzisiejszym kształcie – lepiej jest się wcześniej zapoznać.
  3. Teoria ważna rok. Wcześniejsze przepisy wprowadzały 6-miesięczny okres ważności egzaminu teoretycznego. Później zostało to zmienione i dziś raz zdane testy na prawo jazdy ważne są bezterminowo. Okazuje się, że egzamin teoretyczny znowu ma mieć ustalony czas ważności – tym razem na rok. Jeśli więc praktyki nie zdasz w ciągu roku od zdania teorii – do testów na prawo jazdy trzeba będzie przysiąść ponownie.

Koniec z bezterminową teorią: Zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu

Niektóre z pomysłów zmian w przepisach (na szczęście) nie zyskały akceptacji – np konieczność zwracania części kosztów egzaminu poprawkowego przez instruktora, chociaż pomysł wcale nie był taki nowy i proponowano jego wprowadzenie już wiele lat temu.

Czytaj także:

Będziemy śledzili które z propozycji zmian weszły do kolejnych etapów ścieżki legislacyjnej, a które ostatecznie zostały przegłosowane przez Sejm i Senat.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com